„Кой съм аз?“

„Да различиш ума от съзнанието, означава да развържеш Гордиевия възел на човешките страдания и да бъдеш буден, осъзнат. Трудно е да започнеш да се пробуждаш, но започнеш ли няма спиране.

Обучение за Йога преподаватели 200 часа/2 месеца: http://Обучение за Йога преподаватели 200 часа/2 месеца:

____________________________________________________________________________________________

„Кой съм Аз?“ – в този въпрос виждаме промяната във вътрешната координатна система на търсещия, от затворено в кожата си его до разширен дух. Древните най-първи изследователи на съзнанието проправят  пътя на йога. А, именно йога е единението на тялото, ума и духа – единението на вашата  индивидуалност с божествения разум, който управлява вселената. Йога е състояние, в което елементите и силите, които изграждат вашия биологичен организъм, са в хармонична връзка с елементите на космоса. Установени в това състояние, вие ще се чувствате по-добре емоционално, психологически и духовно и все повече ще забелязвате как желанията ви спонтанно се изпълняват. Цялата работа се основава на същностния принцип, че съзнанието е главната сила във Вселената. Съзнанието поражда мисълта, а  мисълта поражда действието. Всяка промяна започва със осъзнаване – осъзнаване на моментната ситуация, осъзнаване на потенциала за нещо по-голямо и осъзнаване на безграничната способност за създаване на нови идеи, която съществува във всеки от нас, за да катализираме преобразуването, което искаме да видим за себе си и за следващите поколения. Йога е плод на една от шестте древни ортодоксални философски системи на древните веди – Санкхя. Ведическата мисъл е представена от поетичните познания на просветлени мъдреци, наречени „риши“ за началото на вселената и еволюцията на живота. Етносът,  към който принадлежат древните риши, се зове Арийци. Тези познания са израз на вечната мъдрост, а йога е практическият аспект на ведическата мъдрост. Йога е система, чрез която хората могат да получат прям достъп до мъдростта. Един йогин знае, че неговият ум и тяло са в непрестанно изменящия се свят, но неговата същина – душата му – обитава измерение, което е отвъд промяната. Това е осветената от времето ценност на йога – да култивира едно вътрешно състояние на съсредоточена осъзнатост, което не може да бъде нарушено от неизбежната бъркотия на живота.

Обучение за Йога преподаватели 200 часа/2 месеца: https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-chasa-cyt200/

Хората са сложни и многостранни същества с множество слоеве, въпреки  западният модел на личността, който отразява нютоновият механистичен възглед за живота – а именно вижда хората като предимно физически същества – биологични машини, които са се научили да мислят в хода на еволюцията. Макар чрез открията на квантовата физика и разкритията , че материалистичният модел на живота е непълен, модерната медицина и физиология продължават да разглеждат хората като предимно съставени от молекули.

Според тази гледна точка, ако кръвното ни налягане се повиши, това не е последствие от постоянния стрес, създаван от вашия шеф, а по- скоро то е резултат от прекомерните нива на химикала ангиотензин. Вземете един инхибитор на антиогензин-конвертиращия ензим и вашето кръвно налягане ще се нормализира.  Ако страдате от безсънние , причината не е в плачевното състояние на банковата ви сметка, а вашият мозък не отделя достатъчно количество гама-амино- мастна киселина. Изводът: Много лекарства могат да коригират симптомите, но за съжаление те рядко водят до изцеление и преобразяване, а страничните ефекти на медикаментите често ограничават самата им употребата.

Обучение за Йога преподаватели 200 часа/2 месеца: https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-chasa-cyt200/

Човекът не е просто физическо тяло, а сбор от три тела с различна плътност на материята, от грубите елементи до най- фините слоеве на ума. Зад тези тела стои нашият истински Аз, който е отвъд всяка проявеност, ментална или физическа. Разширявайки виждането за живота отвъд една чисто биохимична гледна точка, Йога ни припомня, че ние живеем живота си едновременно на много равнища. Същината й е в откриването на единството в разнообразието на нашата многоизмерност. В рамките на нашето физическо поле ние имаме едно разширено тяло, лично тяло  и енергийно тяло. Разширеното тяло е външната среда,съдържаща  никога не преставащия поток от енергия и информация, достатъчна за нас. Всеки звук, усещане,  гледка, аромат и вкус, който поглащаме от външната среда, повлияват на тялото ни и ума ни. Макар сетивата ни да казват може би друго, няма рязка граница между нашето лично и разширено тяло, които са в непрестанен и динамичен обмен. Всеки дъх, който вдишваме и издишваме, е напомняне за посотянен разговор, които протича между нашето физическо тяло и външната среда. Това изисква да поемем отговорност за случващото се в средата която живеем. Йогинът е природозащитник, разбиращ, че реките , които текат през долините, и реките, които текат в собствените ни вени , са тясно свързани. Дъхът на една стара гора и нашият последен дъх са неразривно свързани. Качеството на почвата, върху която е отгледана храната ни, е пряко свързана със здравето на нашите тъкани и органи. Ние сме взаимосвързани със нашата екосистема.

Обучение за Йога преподаватели 200 часа/2 месеца: https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-chasa-cyt200/

Имаме и лично тяло състоящо се от молекули, които временно изграждат клетките ни, тъканите ни и органите ни. Казваме временно, защото макар и да изглежда, че тялото е солидно и трайно, в действителност то се преобразява. Редица научни изследвания доказват, че нашата стомашна лигавица се възобновява на всеки пет дни,кожата ни обновява всеки месец, а клетките на черния дроб – а всеки шест седмици.Макар тялото ни да изглежда фиксирано и стабилно, то е в състояние на постоянна метаморфоза.

Финното тяло – полето на ума. Повечето хора се отъждествяват със своя ум, интелект и его, които са сътавките на финното тяло. Според тази координатна система умът е хранилището на сетивните впечатления. Когато чуем звук, имаме усещане, виждаме гледка, вкусваме вкус и пимирисваме аромат, сетивното преживяване се регистрира във нашето съзнание на равнище на нашето същество. Умът преминава през различни състояния и нашите сетивни преживявания се менят с тези изменящи се състояния. Впечатленията които навлизат във нашето съзнание по време на бодърстване са различни от тези, породени по време на сън. Йога ни напомня , реалността е различна в различните състояния на съзнанието – различни филтри на умствения слой. Има ли разлика между ум и съзнание? Ако има такава, то каква е тя ? Отговорът на тези въпроси е много важен , без да бъде разбран, йога не може да бъде въприета правилно. Да различиш ума от съзнанието, означава да развържеш Гордиевия възел на човешките страдания. Изразът   „Гордиев възел “   идва от една история. В древни времена , около 600 г.пр.н.е.  умрял царя на Тива. Избрали нов. Минали няколко седмици – починал и той. Избрали трети – след месец и той починал. Всички от естествена смърт. И така още 6 царя се изредили, но никой не се задържал, след месец – два  умирал. Градът – държава започнал да запада. Събрали се старейшините и след дълги спорове накрая решили да изберат нов цал с помоща на Фортуна – богинята на съдбата и случайността. Решили „ който утре пръв, в ранни зори пристигне в Тива, той ще бъде новият цар.“ Заклели се да не казват никому, за да не разгневят богинята.

Обучение за Йога преподаватели 200 часа/2 месеца: https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-chasa-cyt200/

Сутринта още по тъмно, пръв влязъл в града един селянин с волската си каруца. Казвал се Гордий. Когато му казали, че той е избраника на Фортуна, и че тя го е избрала да стане цар на Тива – той се стъписал. Приел го като подигравка и плоска шега. Но после се окопитил, помислил и накрая се съгласил.

По-късно, в знак на благодарност към съдбата направил много сложен възел с ремъците от каруцата. И под него, в главния храм провесил самата каруца. А като признателност към воловарската си професия, наредил върху камък да изсекат пророчеството : „ Които успее да развърже възела ще завладее целият свят.“

И в продължение на повече от 40 години мъдро управлявал Тива. Минали години, столетия – никой не успял да развърже възела. Изглеждало невъзможно. Триста години по-късно Александър Македонски тръгнал да завладява света с легионите си. Когато влязъл в Тива, отишъл направо в храма. Гледал няколко мига Гордиевия възел, извадил меча си и го разсякъл. Възелът се разпаднал. „ Аз го развърхах – казал той – значи ще завладея света.“

Когато двама души употребяват едни и същи понятия, те много рядко влагат един и същи смисъл в тях. В повечето случай смисълът е или близък или много далечен. Така е с понятието „ум“ и „ съзнание“. В разговорната реч, в литературата, във философията под ум и съзнание се разбира едно и също нещо.

Обучение за Йога преподаватели 200 часа/2 месеца: https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-chasa-cyt200/

Йога прави генерална разлика между двете понятия. Съзнанието е способността на човека да осъзнава. Тази способност е безкрайнна. Тя е нашата същност. Като човешки същества ние се раждаме с нея, тя е заложена в нашата природа.

3000 години назад, роденият като принц Гуатама, Буда бил обикновен търсещ човек. По това време най- просветления мъдрец се казвал Дипанкра. Бъдещият Буда дошъл при Дипанкара за да изрази почитта си към него и по обичая  докоснал нозете му. В мига, в които го направил, Дипакара се навел и докоснал неговите. Гуатама се ужасил и казал:

  • Защо ме докосвате, аз съм само един прост ученик?
  • Не, ти също си Буда, но още не го знаеш. Един ден ще го разбереш. Буда – природата е във всеки от нас – отвърнал мъдрият Дипанкра.

Понякога мислите ли върху  названието „ будилник“ –  голям будилник, който звъни да ни буди сутрин. Откъде идва корена му? От Буда. От про-буда, пробуждане, осъзнаване. Да си Буда означава да си осъзнаващ човек. Не осъзнат – а осъзнаващ, защото осъзнаването не е еднократен акт, а безкраен процес, защото нещата, които могат да бъдат осъзнати са безброй, а степентта на осъзнаване е безкрайна. Най-драстичната разлика между двама души  не  са физическите разлики, а конфигурацията и обема на съзнанието им. Ключът за разбиране на света е постоянната будност. Това на практика е трудно, защото човек спи не само нощем, но и денем. Отдавна психолози са установили, че през деня човек много често говори и  действа в състояние на по-лека или по-дълбока автопсихоза или хипноза, което е своеобразен сън. Да се пробудиш означава да направиш пробив в съня си. Пробуждането има начало, но няма край. Трудно е да започнеш да се пробуждаш, но започнеш ли няма спиране.

 

Част от дипломната работа по CYT300 Lotos4ever на Нели Иванова, Германия, CYT300, йога преподавател 300 часа, специализирала Йога по време на бременността и Красотата на лицето, програма „Огледало“.

Детайли за обученията:

https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-chasa-cyt200/

https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-300-chasa-cyt300/

____________________________________________________________________________________________

~ Patanjali’s Conception of the mind, Marianne Jacuzzi, Seven Winds Yoga;

~ Yoga Sutras 101:Everything You Need to Know- Chopra;

~ Материали предоставени от Lotos4ever.

 

 

Организация за обучаване на преподаватели и инструктори на световно ниво, в съответствие със съвременните постижения на водещи институти и университети по йога от една страна и спорта за здраве.

Йога студио Lotos4ever

София, кв Мусагеница, ул. Въртопо, бл 104, вх Б, партер

+359 888922075
lotos4ever@gmail.com