Йога преподаватели 200 часа CYT200

Обучение за йога преподаватели, 200 часа, CYT200. Сертифициран йога учител 200-часово обучение.

Програма – 25 задължителни теми:

1 тема. История и философия на Йога. Първи исторически сведения за Йога. Какво представлява Йога? Учение, религия или философия. Първи писмени източници: Упанишадите, Веданта, Рамаяна от Валмики и Махабрата от Вяса, Бхагавадгита и епоса за война Арджуна, Йога сутрите на Патанджали, Хатха-Йога Прадипика от Сватмарама. Определения за Йога. Основната цел на Йога. Кое е основно философско различие между Йога и Западната философия? Религия ли е Йога? Субективна и обективна реалност. Видове Йога. Осемте стъпки на Раджа Йога по Патанджали. Моралните принципи застъпени в Яма и Нияма. Пречки по пътя на Йога (задължителна тема за Йога 50 и 200 ч.);

2 тема.  Анатомия 1. Опорно-двигателен апарат. Мускулна система. Състав, роля и видове мускули. Видове мускули според функцията им да осъществяват движение на тялото. Кои са мускулите синергисти и мускули антагонисти, кои от тях се определят като агонисти и кои като техните антагонисти. Биохимичен състав. Разпределение по тялото.  Костна структура. Видове кости и разпределение. Биохимичен състав. Стави, видове стави според свободата им на движение. Чести ставни проблеми. Гръбнак – правилно положение, отклонения и аномалии на гръбнака. Гръбначни изкривявания. Други проблеми на гръбнака. (задължителна за всички);

3 тема. Анатомия 1. ОДА.  Кинезиологията като наука. Основи на кинезитерапията. Лечебна йога:

Основни проблеми на:

– стъпала и глезени,  с кои пози, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

– колене, с кои пози, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

– таз и тазо-бедрена става, анатомични особености: coxa vara и coxa valga, с кои пози осъществяваме лечение   и превенция, примерна лечебна практика;

– видове гръбначни изкривявания и с кои пози осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

– дископатия и дискова херния, при какви случаи осъществяваме лечение и превенция, примерна практика;

– изкривявания на шийния дял на гръбнака, кои пози и в каква последователност са подходящи за лечение; (задължителна тема за преподаватели 200 ч. Йога).

4 тема. Анатомия 2. Системи на човешкото тяло. Хронични заболявания:

– хипертония (високо кръвно налягане), приложение и пример на лечебна практика. Кои пози и дишания водят до лечение и облекчаване на състояние и кои са противопоказни? Аюрведа съвети;

– астма, примерна практика. Пози и пранаяма, водещи до лечение или облекчение и такива, които са противопоказни. Аюрведа и ароматотерапия препоръки при астма.

– хормонални дисбаланси, приложение и лечебна практика. Препоръки от Аюрведа и аромато-терапия;

–  детокс и подобряване на храносмиланато и проблеми на отделителната система. Проблем с наднорменото тегло – решения. Пранаяма. Медитация. Примерна програма. Препоръки от аюрведа;

– емоционална нестабилност, примерна програма и препоръки от аюрведа и аромато-терапията;

– намаляване на стреса, примерна програма, препоръки от аюрведа и аромато-терапията. Примерна програма при депресивни състояния;

– зависими, примерна програма;

– анорексия, булимия, орторексия, примерна програма;

– лечение чрез  цялостна транформация. Основни стъпки.  (задължителна тема за преподаватели 200 часа Йога);

5 тема. Анатомия 3. Нервна система. Класификация на нервната система, морфологична и функционална. Рефлексна дъга. Волева и автономна нервна система. Симпатикова и парасимпатикова нервна система. Нервус вагус (блуждаещия нерв) и практики, които влияят върху него. Физиология: Медиатори и миелинови влакна. Нов интерес на медицината към така наречената „закърняла жлеза“ – епифизата  (третото око).  Какъв е начина, по който Йога влияе върху ума, вътрешните органи и жлезите с вътрешна секреция? С кои практики конкретно и описание на тяхното правилно изпълнение? Как да разберем, че влияем положително върху парасимпатиковия дял? Ендокринна система. Как йога практиката  балансира функциите на жлезите с вътрешна секреция? (задължителна за всички);

6 тема. Хранене. Видове храни според трите гуни. Формулата за изчисление на Общата обмяна в организма според извършената работа, която определя  количеството поемани калории. Класическо разделение на видовете храни и ролята им за изграждане на различните части в човешкото тяло. Различни източници на енергия  за човешкото тяло, класификация и функции.  Кое провокира опасността от диагнози като анорексия, орторексия и булимия  за икономически развитите региони в световен мащаб?

* Всички следващи теми за задължителни само за преподаватели от 200- часовите обучения.

7 тема. Основни енергийни канали. Определение на чакри и нади. Дървото на чакрите. Основни права на личността, реализирани чрез системата на чакрите.  В кои исторически периоди от развитието на обществото  доминират  определени чакри. Причини за дисбаланс;

8 тема. Първа чакра. Оцеляване, корени, основа, стабилност. Финансова стабилност, дом, семейство. Функции и таблични изражения. Дисбаланс. Проблеми на прекомерност или недостатъчност. Практика за балансиране. Асани;

9 тема. Втора чакра. Движение, промяна, секс и родителски грижи.  Функции и таблични изражения. Дисбаланси, прекомерност или недостатъчност. Емоционална стабилност, общуване и социални умения. Дисбаланси и практики за преодоляването им. Асани и движения;

10 тема. Трета чакра. Сила, воля, самодисциплина. Функции и таблични изражения. Воля, дисциплина, амбиция, решителност, метаболизъм. Утвърждаване на Егото. Авторитарност и агресия. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им.  Асани и пранаяма;

11 тема. Четвърта чакра. Себе-приемане, любов, връзка, високо себе-оценяване, самоуважение, приемане и любов към другите, приемане и любов към различните. Основни функции и таблично изражение. Умението да прощаваме. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им. Асани и пранаяма;

12 тема. Пета чакра. Комуникация, звук, вибрация, творчество, общуване, себе-изразяване и себе-реализаця. Артистични умения. Основни функции и таблично изражение.  Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им. Асани, пранаяма, мантри;

13 тема. Шеста чакра. Интуиция, визуализация, разбиране. Интелигентност, възприемане на модели. Ясновидство и интуиция. Третото око. Основни функции и таблично изражение. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им. Асани, пранаяма, тратака. Въведение в медитация;

14 тема. Седма чакра. Мисъл, интелигентност, духовен растеж. Отричане на модели. Съзидателност и творчество. Основни функции и таблично изражение. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Методи за преодоляване. Пранаяма, тратака, медитация. Други пред-медитативни техники, определение на понятието медитация;

15 тема. Обобщение: чакрите като система, в постоянно движение и промяна. Възходящ и низходящ поток на енегия и формиране на „дървото“ на чакрите в конкретното тяло;

16 тема. Моделиране на Дървото на чакрите. Модел „дърво на чакрите“ на двама във връзка. Взаимоотношения и прогнози за развитие на връзката.  Обобщение на Системата на чакрите за двама във връзка;

17 тема. Пранаяма. Основни най-често използвани видове пранаяма в обучение  йога 200: Уджай, Нади шодхана, Брамари, Шитали, Капалабхати, Дървосекач, Бастрика пранаяма;

18 тема. Трите бандхи: Мула банда, Уддияна банда, Джаландара банда. Изчистващи практики (шаткарми ): Уддияна крия, Агни сара даути ( Наули и останалите се изучават в обучение  йога 500);

19 тема. Изчистващи практики (шаткарми ): джала нети (изчистване на носа с вода), басти, тратак, капалабати, агни сара, наули.(останалите се изучават в обучение йога 500);

20 тема. Медитация. Защо да практикуваме медитация? Най-добро време  и място. Продължителност и дълбочина на медитацията. Най-удобни пози за медитация. Успокояване на съзнанието (притихване). Пред-медитативни техники: изчистващи техники, концентрация на съзнанието,  пранаяма, тратак, мантруване, джапа. Медитацията и нейното отражение върху организма. Как да направим лесно влизането в медитация. Кога е полезна и кога не? Въздействието й върху редица заболявания. Медитацията и приложението й в съвременната медицина.

21 тема. Техника и методология на преподаването. Планиране на Йога заниманията с различна степен на натоварване, при различни възрастови групи и при групи със специални нужди ( наднормено тегло, ментални проблеми, зависими и др.). Индивидуален подход и създаване на връзка с практикуващите. Създаване и задържане на интереса у начинаещите към йога. Управление на групата. Насърчаване и разбиране. Често задавани въпроси от практикуващите;

22 тема. Построяване и структуриране на примерен йога урок според целта на занятието и нивото на групата. Основни части на йога практиката;

23 тема. Маркетинг за създаване на йога студио или център.  Изисквания на съвременната йога зала и студио. Проучване на цени наем на зала и райониране. Проучване на пазара, определяне на основните профили на бъдещите клиенти.

24 тема. Мениджмънт на йога студио. Подбор на местоположението и определяне на първоначалните инвестиционни разходи и ценовата листа на бъдещото студио. Планиране на текущите месечни и годишни разходи на Йога студиото. План на икономическия баланс от дейността: оптимистичен, песимистичен и реален подробен план на разходите и приходите за първата, втората и третата година от експлоатация. По-далечни прогнози;

25 тема. Създаване на бизнес план на йога студио.

 Цена 1200 лв. с възможност за разсрочено плащане. Промоция при заплащане наведнъж  – отстъпка от 205 лв и крайна цена 995.

Завършилите 200-часовия курс на обучение получават Сертификат CYT200 (Certifited Yoga Teacher 200 hours) Сертифициран Йога Преподавател 200 часа обучение. Те завършват с 4 специалности:  Хат(х)а Йога, Виняса флоу йога, Лечебна йога, Баланс на Чакрите. Завършилият преподавател би могъл да ръководи групи и индивидуални занимания от гореспоменатите специалности при различни нива от практикуващи.

Курсът завършва с писмено разработване на 2 теми ( изтеглят се 2 въпроса от целия материал) и представяне на  90 минутен авторски урок по предварително зададена тема.

Всички материали за  само-подготовка като учебници, книги, теми, карти за запаметяване, видео-уроци и схеми  техники на изпълнение, видео-уроци, свързани с теорията и други са включени в цената на курса и се предоставят като текст, снимки и клипове по електронен път на обучаваните завинаги. Обучаваните нямат право да ги разпространяват.  Препоръчва се водене на записки по време на лекции.

Преподавателското обучение включва в съдържанието си Базисен курс и е с крайна цена 995, при заплащане наведнъж или 1200 лева при заплащане на части.

Очаква се от курсиста да отделя 3 часа на ден, минимум 6 дни от седмицата за подготовка. Присъственото обучение се осъществява само в малобройни групи от курсисти.

Продължителността на обучението е около два месеца и половина, присъствените занимания са в събота или  в неделя целодневно. В плана на обучението са включени заниманията с преподавател като часове теория, техника на изпълнение и практика (водена от преподавателя и също така водена от курсиста и наблюдавана и оценявана от преподавателя), часовете за подготовка на писмените и практически домашни, проверката им от преподавател и само-подготовка, както практика така и теорията.

Изпитът на присъствено обучение  по теория се провежда на място в зала.

Онлайн обучението на Lotos4ever е индивидуално в жива връзка и също така означава следното:

Първо, материалът като теория и практика е абсолютно идентичен с този от присъствено обучение, получавате видеоуроци, учебници, схеми и диаграми онлайн. Практиките са видеоуроци и клипове. Цената на всички допълнителни материали е калкулирана в крайната цена на обучението и не се доплаща.

Второ, има обратна връзка на живо в реално време за дискусия и изпитване след всяка взета тема теория. Тя е индивидуална (преподавател и обучаван). Това означава също разискване на материала и особено по все още спорни, интересни въпроси от теория или практика. Преподавателят Ви задава допълнителни въпроси върху материала, които да обмислите и подготвите за следващата среща.

Трето, има обратна връзка при техника на изпълнение, защото по електронен път подготвените от вас класове стават видими, проверяват се от преподавател и се дискутират с вас. Всяко движение, асана, техника на дишане, обяснение по време на урока, подготвен от вас, се обсъжда индивидуално с преподавател.

Четвърто, онлайн обучението на Lotos4ever е поточно: след като се уточнят нещата, които са добре и тези които има още да се усъвършенстват, преподавателят Ви представя и дава насоки за следващата порция теория плюс практика. Преподавателят дава насоки за най-важните неща и къде да фокусирате своето внимание. С него на живо дискутиране спорни и/или съвременни трактовки на йога В следващите дни Вие работите по 3 часа на ден само-подготовка и подавате информация към преподавателя. Следва ново разглеждане и дискутиране и така до приключване на материала като теория и практика.

Не е задължително да идвате до София за практически и писмен изпит. Това също може да се осъществи по електронен път за онлайн обучение. За реда и организацията на провеждане моля прочетете меню Въпроси.

 За записване за присъствено или онлайн е желателно да пишете на lotos4ever@gmail.com или в контактната форма на този сайт, 0888922075, от където ще получите анкетен лист , в който  описвате своя досегашен опит в Йога като обикновен практикуващ , в групи с учител или самостоятелно, здравословното си състояние и мотивите за кандидатстване. За 200-часов курс е добре кандидатът да има поне година практика  в Йога просто като практикуващ (не задължително като обучител, преподавател или инструктор по йога). При старт на обучението тези детайли се документират в регистрацията в първия ден от обучението. След одобрение на анкетата ще получите банкови детайли за заплащане на курса , което се счита за записване.

Дати онлайн обучение: индивидуални, зависят  от взаимно свободните часове на обучавания и преподавателя за онлайн сесия в реално време.

Дати присъствено обучение (старт 20 януари 2019): 20.01, 27.01, 09.02, 16.02, 23.02, 09.03, 16.03, 23.03. Изпит теория –  23 март, изпит практика и предаване на курсова работа – до 10 април, финал и сертифициране 14 април 2019, София.

Кандидатстването, одобрението и записването става в периода от 29  ноември, 2018 година  до 16 януари, 2019 или до запълването на групите. Приемаме това събитие, което настъпи първо. За получаване на  анкетна форма за кандидатстване, моля пишете на lotos4ever@gmail.com, тел. 0888922075.

В случаите, в които поради обективни причини, курсистът закъснее с подготовката и взимането на изпитите, той получава индивидуална помощ от преподавателите и има право да отложи изпитите и курсовата работа в рамките на една календарна година без да е необходимо доплащане. При отлагане повече от една календарна година, курсистът може да повтори обучението или само да получи консултации от преподаватели за да се подготви сам. В този случай вече цената се определя индивидуално.

Място присъствено обучение (студиото се избира измежду трите, посочени в Контакти, една седмица преди старта). За възникнали въпроси моля пишете на на lotos4ever@gmail.com, тел. 0888922075.