Йога преподаватели 200 часа CYT200

Обучение за йога преподаватели и йога инструктори, 200 часа, CYT200. Сертифициран йога учител 200-часово обучение.

Програма – 25 задължителни теми:

1 тема. История и философия на Йога. Първи исторически сведения за Йога. Какво представлява Йога? Учение, религия или философия. Първи писмени източници: Упанишадите, Веданта, Рамаяна от Валмики и Махабрата от Вяса, Бхагавадгита и епоса за война Арджуна, Йога сутрите на Патанджали, Хатха-Йога Прадипика от Сватмарама. Определения за Йога. Основната цел на Йога. Кое е основно философско различие между Йога и Западната философия? Религия ли е Йога? Субективна и обективна реалност. Видове Йога. Осемте стъпки на Раджа Йога по Патанджали. Моралните принципи застъпени в Яма и Нияма. Пречки по пътя на Йога (задължителна тема за Йога 50 и 200 ч.);

2 тема.  Анатомия 1. Опорно-двигателна система (ОДС). Мускулна система. Състав, роля и видове мускули. Видове мускули според функцията им да осъществяват движение на тялото. Кои са мускулите синергисти и мускули антагонисти, кои от тях се определят като агонисти и кои като техните антагонисти. Биохимичен състав. Разпределение по тялото.  Костна структура. Видове кости и разпределение. Биохимичен състав. Стави, видове стави според свободата им на движение. Чести ставни проблеми. Гръбнак – правилно положение, отклонения и аномалии на гръбнака. Гръбначни изкривявания. Други проблеми на гръбнака. (задължителна за всички);

3 тема. Анатомия 2. ОДС.  Кинезиологията като наука. Основи на кинезитерапията. Лечебна йога:

Основни проблеми на:

– стъпала и глезени,  с кои пози, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

– колене, с кои пози, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

– таз и тазо-бедрена става, анатомични особености: coxa vara и coxa valga, с кои пози осъществяваме лечение   и превенция, примерна лечебна практика;

– видове гръбначни изкривявания и с кои пози осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

– дископатия и дискова херния, при какви случаи осъществяваме лечение и превенция, примерна практика;

– изкривявания на шийния дял на гръбнака, кои пози и в каква последователност са подходящи за лечение; (задължителна тема за преподаватели 200 ч. Йога).

4 тема. Анатомия 2, втора част. Системи на човешкото тяло. Хронични заболявания:

– хипертония (високо кръвно налягане), приложение и пример на лечебна практика. Кои пози и дишания водят до лечение и облекчаване на състояние и кои са противопоказни? Аюрведа съвети;

– астма, примерна практика. Пози и пранаяма, водещи до лечение или облекчение и такива, които са противопоказни. Аюрведа и ароматотерапия препоръки при астма.

– хормонални дисбаланси, приложение и лечебна практика. Препоръки от Аюрведа и аромато-терапия;

–  детокс и подобряване на храносмиланато и проблеми на отделителната система. Проблем с наднорменото тегло – решения. Пранаяма. Медитация. Примерна програма. Препоръки от аюрведа;

– емоционална нестабилност, примерна програма и препоръки от аюрведа и аромато-терапията;

– намаляване на стреса, примерна програма, препоръки от аюрведа и аромато-терапията. Примерна програма при депресивни състояния;

– зависими, примерна програма;

– анорексия, булимия, орторексия, примерна програма;

– лечение чрез  цялостна транформация. Основни стъпки.  (задължителна тема за преподаватели 200 часа Йога);

5 тема. Анатомия 3. Нервна система. Класификация на нервната система, морфологична и функционална. Рефлексна дъга. Волева и автономна нервна система. Симпатикова и парасимпатикова нервна система. Нервус вагус (блуждаещия нерв) и практики, които влияят върху него. Физиология: Медиатори и миелинови влакна. Нов интерес на медицината към така наречената „закърняла жлеза“ – епифизата  (третото око).  Какъв е начина, по който Йога влияе върху ума, вътрешните органи и жлезите с вътрешна секреция? С кои практики конкретно и описание на тяхното правилно изпълнение? Как да разберем, че влияем положително върху парасимпатиковия дял? Ендокринна система. Как йога практиката  балансира функциите на жлезите с вътрешна секреция? (задължителна за всички);

6 тема. Хранене. Видове храни според трите гуни. Формулата за изчисление на Общата обмяна в организма според извършената работа, която определя  количеството поемани калории. Класическо разделение на видовете храни и ролята им за изграждане на различните части в човешкото тяло. Различни източници на енергия  за човешкото тяло, класификация и функции.  Кое провокира опасността от диагнози като анорексия, орторексия и булимия  за икономически развитите региони в световен мащаб?

* Всички следващи теми за задължителни само за преподаватели от 200- часовите обучения.

7 тема. Основни енергийни канали. Определение на чакри и нади. Дървото на чакрите. Основни права на личността, реализирани чрез системата на чакрите.  В кои исторически периоди от развитието на обществото  доминират  определени чакри. Причини за дисбаланс;

8 тема. Първа чакра. Оцеляване, корени, основа, стабилност. Финансова стабилност, дом, семейство. Функции и таблични изражения. Дисбаланс. Проблеми на прекомерност или недостатъчност. Практика за балансиране. Асани;

9 тема. Втора чакра. Движение, промяна, секс и родителски грижи.  Функции и таблични изражения. Дисбаланси, прекомерност или недостатъчност. Емоционална стабилност, общуване и социални умения. Дисбаланси и практики за преодоляването им. Асани и движения;

10 тема. Трета чакра. Сила, воля, самодисциплина. Функции и таблични изражения. Воля, дисциплина, амбиция, решителност, метаболизъм. Утвърждаване на Егото. Авторитарност и агресия. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им.  Асани и пранаяма;

11 тема. Четвърта чакра. Себе-приемане, любов, връзка, високо себе-оценяване, самоуважение, приемане и любов към другите, приемане и любов към различните. Основни функции и таблично изражение. Умението да прощаваме. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им. Асани и пранаяма;

12 тема. Пета чакра. Комуникация, звук, вибрация, творчество, общуване, себе-изразяване и себе-реализаця. Артистични умения. Основни функции и таблично изражение.  Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им. Асани, пранаяма, мантри;

13 тема. Шеста чакра. Интуиция, визуализация, разбиране. Интелигентност, възприемане на модели. Ясновидство и интуиция. Третото око. Основни функции и таблично изражение. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им. Асани, пранаяма, тратака. Въведение в медитация;

14 тема. Седма чакра. Мисъл, интелигентност, духовен растеж. Отричане на модели. Съзидателност и творчество. Основни функции и таблично изражение. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Методи за преодоляване. Пранаяма, тратака, медитация. Други пред-медитативни техники, определение на понятието медитация;

15 тема. Обобщение: чакрите като система, в постоянно движение и промяна. Възходящ и низходящ поток на енегия и формиране на „дървото“ на чакрите в конкретното тяло;

16 тема. Моделиране на Дървото на чакрите. Модел „дърво на чакрите“ на двама във връзка. Взаимоотношения и прогнози за развитие на връзката.  Обобщение на Системата на чакрите за двама във връзка;

17 тема. Пранаяма. Основни най-често използвани видове пранаяма в обучение  йога 200: Уджай, Нади шодхана, Брамари, Шитали, Капалабхати, Дървосекач, Бастрика пранаяма;

18 тема. Трите бандхи: Мула банда, Уддияна банда, Джаландара банда. Изчистващи практики (шаткарми ): Уддияна крия;

19 тема. Изчистващи практики (шаткарми ): джала нети (изчистване на носа с вода), басти, тратак, капалабати, агни сара, наули.(останалите се изучават в обучение йога 500);

20 тема. Медитация. Защо да практикуваме медитация? Най-добро време  и място. Продължителност и дълбочина на медитацията. Най-удобни пози за медитация. Успокояване на съзнанието (притихване). Пред-медитативни техники: изчистващи техники, концентрация на съзнанието,  пранаяма, тратак, мантруване, джапа. Медитацията и нейното отражение върху организма. Как да направим лесно влизането в медитация. Кога е полезна и кога не? Въздействието й върху редица заболявания. Медитацията и приложението й в съвременната медицина.

21 тема. Техника и методология на преподаването. Планиране на Йога заниманията с различна степен на натоварване, при различни възрастови групи и при групи със специални нужди ( наднормено тегло, ментални проблеми, зависими и др.). Индивидуален подход и създаване на връзка с практикуващите. Създаване и задържане на интереса у начинаещите към йога. Управление на групата. Насърчаване и разбиране. Често задавани въпроси от практикуващите;

22 тема. Построяване и структуриране на примерен йога урок според целта на занятието и нивото на групата. Основни части на йога практиката;

23 тема. Маркетинг за създаване на йога студио или център.  Изисквания на съвременната йога зала и студио. Проучване на цени наем на зала и райониране. Проучване на пазара, определяне на основните профили на бъдещите клиенти.

24 тема. Мениджмънт на йога студио. Подбор на местоположението и определяне на първоначалните инвестиционни разходи и ценовата листа на бъдещото студио. Планиране на текущите месечни и годишни разходи на Йога студиото. План на икономическия баланс от дейността: оптимистичен, песимистичен и реален подробен план на разходите и приходите за първата, втората и третата година от експлоатация. По-далечни прогнози;

25 тема. Създаване на бизнес план на йога студио.

 Цена 1200 лв. с възможност за разсрочено плащане. Промоция при заплащане наведнъж  – отстъпка от 205 лв и крайна цена 995.

Завършилите 200-часовия курс на обучение получават Сертификат CYT200 (Certifited Yoga Teacher 200 hours) Сертифициран Йога Преподавател 200 часа обучение. Те завършват с 4 специалности:  Хат(х)а Йога, Виняса флоу йога, Лечебна йога, Баланс на Чакрите. Завършилият преподавател би могъл да ръководи групи и индивидуални занимания от гореспоменатите специалности при различни нива от практикуващи.

Курсът завършва с писмено разработване на 2 теми ( изтеглят се 2 въпроса от целия материал) и представяне на  90 минутен авторски урок по предварително зададена тема.

Всички материали за  само-подготовка като учебници, книги, теми, карти за запаметяване, видео-уроци и схеми  техники на изпълнение, видео-уроци, свързани с теорията и други са включени в цената на курса и се предоставят като текст, снимки и клипове по електронен път на обучаваните завинаги. Обучаваните нямат право да ги разпространяват.  Препоръчва се водене на записки по време на лекции.

Преподавателското обучение включва в съдържанието си Базисен курс и е с крайна цена 995, при заплащане наведнъж или 1200 лева при заплащане на части.

Очаква се от курсиста да отделя 3 часа на ден, минимум 6 дни от седмицата за подготовка. Присъственото обучение се осъществява само в малобройни групи от курсисти.

Продължителността на обучението е около два месеца и половина, присъствените занимания са в събота или  в неделя целодневно. В плана на обучението са включени заниманията с преподавател като часове теория, техника на изпълнение и практика (водена от преподавателя и също така водена от курсиста и наблюдавана и оценявана от преподавателя), часовете за подготовка на писмените и практически домашни, проверката им от преподавател и само-подготовка, както практика така и теорията.

Изпитът на присъствено обучение  по теория се провежда на място в зала.

Онлайн обучението на Lotos4ever е индивидуално в жива връзка и също така означава следното:

Първо, материалът като теория и практика е абсолютно идентичен с този от присъствено обучение, получавате видеоуроци, учебници, схеми и диаграми онлайн. Практиките са видеоуроци и клипове. Цената на всички допълнителни материали е калкулирана в крайната цена на обучението и не се доплаща.

Второ, има обратна връзка на живо в реално време за дискусия и изпитване след всяка взета тема теория. Тя е индивидуална (преподавател и обучаван). Това означава също разискване на материала и особено по все още спорни, интересни въпроси от теория или практика. Преподавателят Ви задава допълнителни въпроси върху материала, които да обмислите и подготвите за следващата среща.

Трето, има обратна връзка при техника на изпълнение, защото по електронен път подготвените от вас класове стават видими, проверяват се от преподавател и се дискутират с вас. Всяко движение, асана, техника на дишане, обяснение по време на урока, подготвен от вас, се обсъжда индивидуално с преподавател.

Четвърто, онлайн обучението на Lotos4ever е поточно: след като се уточнят нещата, които са добре и тези които има още да се усъвършенстват, преподавателят Ви представя и дава насоки за следващата порция теория плюс практика. Преподавателят дава насоки за най-важните неща и къде да фокусирате своето внимание. С него на живо дискутиране спорни и/или съвременни трактовки на йога В следващите дни Вие работите по 3 часа на ден само-подготовка и подавате информация към преподавателя. Следва ново разглеждане и дискутиране и така до приключване на материала като теория и практика.

Не е задължително да идвате до София за практически и писмен изпит. Това също може да се осъществи по електронен път за онлайн обучение. За реда и организацията на провеждане моля прочетете меню Въпроси.

 За записване за присъствено или онлайн е желателно да пишете на lotos4ever@gmail.com или в контактната форма на този сайт, 0888922075, от където ще получите анкетен лист , в който  описвате своя досегашен опит в Йога като обикновен практикуващ , в групи с учител или самостоятелно, здравословното си състояние и мотивите за кандидатстване. За 200-часов курс е добре кандидатът да има поне година практика  в Йога просто като практикуващ (не задължително като обучител, преподавател или инструктор по йога). При старт на обучението тези детайли се документират в регистрацията в първия ден от обучението. След одобрение на анкетата ще получите банкови детайли за заплащане на курса , което се счита за записване.

Дати онлайн обучение: индивидуални, зависят  от взаимно свободните часове на обучавания и преподавателя за онлайн сесия в реално време.

Дати присъствено обучение (старт 21 юли 2019) ускорен летен курс, всяка събота и неделя:

21.07 – от 9.00 до 17.00, целодневно, практика и теория;

27.07 – от 11.30 до 18.00, целодневно, практика и теория;

03.08 – от , 11.30 до 18.00, целодневно практика и теория, Очистващи практики;

04.08 – от 9.15 до 18.00, целодневно, практика и теория;

10.08 – от 11.30 до 18.00, целодневно. Пранаяма, видове дишане;

11.08. – от  9.15 до 18.00, целодневно, практика и теория;

17.08 – от 11.30 до 18.00, целодневно.  Семинар: Управление на йога студио. Мениджмънт на група;

Място на провеждане: студио Мусагеница.

Кандидатстването, одобрението и записването става в периода от 10 юни до 16 юли 2019 или до запълването на групите. Приемаме това събитие, което настъпи първо. За получаване на  анкетна форма за кандидатстване, моля пишете на lotos4ever@gmail.com, тел. 0888922075.

Стартови дати присъствена форма за това обучение до края на 2019:   28 септември и 23 ноември.

В случаите, в които поради обективни причини, курсистът закъснее с подготовката и взимането на изпитите, той получава индивидуална помощ от преподавателите и има право да отложи изпитите и курсовата работа в рамките на една календарна година без да е необходимо доплащане. При отлагане повече от една календарна година, курсистът може да повтори обучението или само да получи консултации от преподаватели за да се подготви сам. В този случай вече цената се определя индивидуално.