ПранаямаИда и Пингала

Ида и Пингала

Йога не е нито наука, нито терапевтична програма, нито религия, но същевременно тя е всичко това. Тя е една необятна вселена, която ни води към най-дългия и важен път в живота ни – пътя към себе си.

Преди да навлезем в дълбочина в темата за Манипура Чакра е нужно да изясним някои основни понятия в йога.

Какво е това чакра?

Чакра е дума от санскрит и означава колело, диск. Цялата вселена е направена от въртящи се колела енергия – от далечните спираловидни галактики до милиардите атоми, незабележими за човешкото око, от които е съставено всичко на този свят.

Физически чакрите не съществуват в нашето тяло. Те не са физически уловими.

Нека преди да говорим за Чакрите да си припомним петте обвивки на човешкото тяло според йога. В древните писания човешкото същество е съвкупност от пет тела, които обхващат различни  аспекти или нива на съществуване. Тези тела се наричат коши:

Анамая коша е нашето физическо, материално тяло, което е изградено от кости, мускули, кръвоносни съдове и т.н.

 Пранамая коша  е нашето енергиино тяло, поле подобно на фина мрежа, по която тече пранаяма – жизнената енергия.

Маномая коша е менталното  ни тяло. То  е резултата на ума, включва чувствата, които изпитваме, мислите, които отразяваме, желанията, склонностите, желанията и различните характеристики, които доминират в нашата личност.

Вигянамая коша е психичното тяло.То е свързано с висшата проява на съзнанието като възможност за различаване на правилно и неправилно, интуицията и мъдростта.

Анандамая коша е блаженото, трансценденталното тяло, което не се променя и съдържа в себе си  едно висше хомогенно чувство, наречено Нирвана.

Тези пет тела или обвивки функционират заедно и изгражедат един цялостен организъм – човека.

Петте коши не са единствено притежание на човешките същества. Всичко, което съществува във вселената и има тяло притежава тези пет обвивки.

Абсолютният Аз, обаче, е отвъд  тези пет коши.

Нашето енергиино тяло, съставено от праничната мрежа се захранва от енергийни центрове, които определихме като  чакри. Това са много фини завихряния на енергия, които снабдяват с прана частите на тялото. Според Кундалини те също могат да се използват като точки за  пробуждане на по- висши способности и нива на съзнанието.

Всяка чакра отразява по един аспект от съзнанието, който има съществено значение за нашия живот.Чакрите представляват центрове на активност за приемането, асимилирането и предаването на жизнените енергии.

В своято съвкупност седемте чакри образуват система за моделиране на съзнанието, която да ни позволи да видим по добре себе си и да ни даде средство за идивидуално развитие.

В човешкото енергийно тяло чакрите са седем и обхаващат цялата сложна мисловно- телесна система. Всичко се обхваща и ръководи от чакрите – от инстиктивното ни поведение, осигуряващо оцеляването, до  емоциите, творчеството, любовта, знанието и разбирането.

Основните чакри са седем и са разположени по протежението на гръбначния стълб чак до върха на главата. Съществуват и много други, разположени по цялото тяло, които наричаме второстепенни.

Всяка една от  тях е вход  и изход едновременно.

Преди да се спрем на Манипура чакра е нужно да направим кратка характеристика на седемте основни чакри.

Муладхара чакра се намира в основата на грубначния стълб,между ануса и половия орган. Цветът й е червен. Елементът на тази чакра е Земя.Тя е свързана с всичко земно и човешко, с най-важното – здравето. Отговаря за инстинктите ни за самосъхранение и нашето благополучие. Рефлектира върху опорно-двигателната система, дебелото черво, зъбите ,косите и мускулната система.

Втората чакра – Свадхищана, се разполага на около 4 см под пъпа, цветът й е оранжев, а елементът – Вода.Тя стимулира развитието  на богато въображение, креативността и творчеството, засилва майчиното чувство и е отговорна за нашата сексуална енергия и стремежът ни към удоволствие.

Манипура чакра е една от най-уязвимите чакри и ако бъде блокирана е много трудно и бавно възстановяването на енергийния  поток през нея.Намира се между слънчевия сплит и пъпа. Елементът й е огън, а цветът е жълт. Отговорна е за създаване на добро чувство за лична самооценка, създаване на вътрешен баланс, които е причина за силна мотивация, амбиция, вяра и решителност.

Четвъртата, Анахата чакра се намира по средата на гърдите, върху гръдната кост, елементът й е Въздух, цветът й е зелен.Тя е свързана със желанието да изпитваме и даряваме любов и състрадание.Тя е много интересна и специална, защото тя е центърът , който свързва животинските чакри ( от първа до трета, свързани с животинските, първични инстинкти) с човешките (от пета до седма,свързани с духовността и човшката ни душевност).

Гърлената, Вишудха чакра, се намира в областта на гърлото, представлява светло син кръг, с основен елемент – въздух. Тя е отговорна за осъществяването на ефективна комуникация, при която човек  може свободно и лесно да изкаже своите идеи, без да чувства дискомфорт.

Аджна е разположена между веждите,цветът й е индигово синьо, . Отговорна е за самопознанието, интуицията, сънищата, способността ни да учим и запаметяваме, способността ни да „виждаме“ в бъдещето, да творим, елементът й е светлина.

И последната,коронна или Сахасрара чакра се разполага на върха на главата и символизира най- висшето състояние на съществуването. Тя се отнася до сливането с божественото съзнание и осъзнаването на нашата истинска природа. Елементът й е мисъл, а цветът – виолетов.

Важно е да се уточни, че енергията в тялото и между чакрите не тече хаотично, а е канализирана в множество канали – т.нар. нади. Основните, обаче  са три: ляв, десен и централен. Десният и левият на физическо ниво съответстват на симпатиковата и парасимпатиковата част на нервна система.

Централният канал е от голямо значение в йога, нарича се Сушумна. Той е двупосочен, пътят нагоре е път на освобождение, на изтъняване на обвързването ни с материята, а  пътят надолу, обратно –  е на проявление, на материализиране на енерия, на превръщане нашите наклоностти, таланти и мисли в материя.

Левият канал – Ида Нади , отговаря за нашите емоции, желания, спомени. Образно казано, той е женския или лунния канал. Свързан е с дясната хемисфера на централния мозък, отговорен е за творчеството като цяло и склонността ни към изкуства. Отрицателните проявления на левия канал са самосъжалението, депресията, страховете, ленността, инерцията.

Пингала Нади, или десният канал отговаря  за способността ни да планираме, за физическата и  умствена активност като логика. Типични проявления на прекаленото използване на този канал са гневът, егоизмът, доминирането.

Сушумна  е пътят на нашето духовно израстване. В него е силата, която поддържа духовната еволюция и води към по – висшето познание на нивото на Сахасрара чакра.

Праничните канали  Ида и Пингала работят последователно. В определени части на денонощието едната ноздра е по- проходима, по активна от другата. Когато лявата ноздра е отпушена, Ида Нади преобладава. Така е например по време на сън, когато дясната ноздра е по- проходима, водеща е Пингала нади. Тогава тялото генерира повече топлина и сме по-енергични.

Потокът на енергия  в Ида и  Пингала е напълно неволеви, но е възмножно да се променя съзнателно като се използват някои пранаяма (дихателни)техники, напр. Нади шодхана.

Много интересна и важна е връзката между главните енергийни центрове (чакрите ) и седемте основни жлези с вътрешна секреция в човешкото тяло. Всъщност  ендокринна система се явява реалното проявление на дейността на енергийното тяло. Чакрите се намират в същата област, в която са разположени седемте основни жлези и всеки енергиен център осигурява здравето и жизнеността и обуславя функциите на съответната жлеза,  която се явява и негова външна проява:

Муладхара – надбъбречна жлеза;

Сакрален център – полови жлези;

Манипура –панкреас;

Анахата – тимусна жлеза;

Вишудха –щитовидна жлеза;

Аджна – епифиза;

Сахасрара –  хипофиза.

Автор: Алина Димчева Хорозова, йога преподавателка CYT200 часа.

Организация за обучаване на преподаватели и инструктори на световно ниво, в съответствие със съвременните постижения на водещи институти и университети по йога от една страна и спорта за здраве.

Йога студио Lotos4ever

София, кв Мусагеница, ул. Въртопо, бл 104, вх Б, партер

+359 888922075
lotos4ever@gmail.com