За преподавателиЙога – емпирична наука

Йога – емпирична наука

В предишната публикация „… А сега,Йога“ https://lotos4ever.com/a-sega-yoga/ установихме, че Йога означава хармония и единство. Логично е сега да разберем как се постига това единство?

Има няколко подхода. Нека да започнем с това: какви  са съставките на индивида или на „Аз“-а, както обичат да се изразяват психолозите. Ако започнем с изреждане на понятия, които вие не познавате, алтернативата ще бъде  – да повярвате или не. И в двата случая това ще са само допускания (хипотези), било то отрицателни или положителни, с други думи ще бъдат полети на въображението. От друга страна, определихме йога като наука, а не като безусловна вяра в нещо и следователно целия процес цели да ни води стъпка по стъпка и етап по етап от известното към неизвестното. Това е сто процента емпирична наука. Йога не иска от вас да приемате каквото и да било на доверие. А ви приканва да експериментирате на всяка крачка от пътя.

Нека първо разгледаме какво точно разбираме под думата „аз“. Според  опита ви досега „аз“-а се състои от тяло, ум (който включва мисли и емоции) и енергии. Може би енергиите не присъстват във вашия опит досега, но вие ги познавате косвено щом тялото и умът ви функционират, би трябвало да има някаква енергия, която да ги захранва. Тези три реалности – тяло, ум и енергия са онова, което познавате. Значи, те са онова, с което можете да работите.

Йога казва, че ние всъщност се състоим от пет „обвивки“, пластове или по-просто тела. Така, както съществува медицинска физиология, така има и йогистка. Тя ни води от най-грубите до най-изтънчените нива на „аз“-а. Трябва ли да й вярвате? Не. Но тя е удобно място, от което да започнем нашето изследване. Трябва да подчертая, обаче, че вашата фундаментална област на работа ще бъде единствено с реалностите – тяло, ум, енергия, които вие осъзнавате.

Първата обвивка , или ниво, към което насочва вниманието ни йога, е материалното тяло – анамаякоша, буквално тялото на храната. Онова, което сега наричате „тяло“ е просто събрана храна. То е продукт на всичко, което сте изяли през годините. Оттук и името му.

Второто ниво е маномаякоша, или менталното тяло. Днес докторите говорят много за психосоматични заболявания. Това означава, че случващото се в ума засяга онова, което се случва в тялото. Така е, защото онова, което наричаме „ум“ не е само мозъкът. Умът не се намира в някоя конкретна част на човешката анатомия. Всяка клетка има свой собствен разум, така че съществува цяло ментално тяло, цяла анатомия на ума. Тя обхваща мозъчните клетки, невроните и всички останали клетки от организма.

Всичко, което се случва в менталното тяло, се случва и в материалното, както и всичко, което се случва в материалното тяло, се случва и в менталното. Всяка флуктуация, всяко движение на нивото на ума си има своя химична реакция в тялото и обратното. Например, при застрашителна външна ситуация настъпва реакцията на стрес в тялото, която е съпроводена с промяна на химичния и хормонален баланс в кръвта.

Материалното и менталното тяло са като хардуер и софтуер. Двете не могат да направят нищо, ако не са включени към източник на енергия. Така третото ниво е пранамаякоша, или енергийното тяло. Ако поддържате енергийното си тяло в идеално равновесие. В материалното и менталното няма да се развиват болести. Днес съществуват научни доказателства, които показват, че въздействието на генетичната памет върху човешкото същество не е абсолютна. Като се изключат фундаменталните аспекти на ДНК, всичко може да бъде променено, включително генетичната предразположеност към заболявания. Инфекциозните болести се причиняват от външни организми, но хроничните заболявания са всекидневен продукт на човешките навици. Тогава, когато енергийното тяло е напълно здраво и в правилен баланс, хроничните болести не могат да съществуват в тялото. Мога да ви запозная с хиляди хора, голяма част, от които мои ученици, които са се отървали от своите физически и психични заболявания само чрез изпълняването на някои прости йогистки практики. Тези практики не са насочени срещу болестта, а просто към възстановяване на хармонията и жизнеността на енергийното тяло.

До сега говорихме са трите измерения на „аз“-а, които вие добре познавате: материалното, менталното и енергийното. По същество те всичките са материални, въпреки че всяко едно е по-фино от предишното. Например, нека вземем трите понятия: електрическа крушка, електричество и светлина. Първото можем да държим в ръка, второто да усетим, а за третото ни е нужен друг сетивен орган – окото. Но по същество и трите са материални, поради което и трите са долавят от сетивните органи.

Съществува обаче и четвърто ниво, наречено виджнанамаякоша или етерно тяло. Джанана означава „познание“, а вишеш джанана означава „необикновено познания“ – онова, което е отвъд сетивните възприятия. Това е преходно състояние. То не е нито материално, нито нематериално, а нещо като връзка между двете. То не влиза в сегашното ви ниво на възприемане, защото опитът ви е ограничен до петте сетивни органа, които не могат да улавят нематериалното. Онези, които са имали преживявания на прага на смъртта, са хора, попаднали случайно в това състояние. Подобно изживяване се случва, когато поради някаква причина първите три тела – материалното, менталното и енергийното станат немощни. Ако се научите да намирате съзнателен достъп до това измерение, това ще бъде огромен скок в способността ви да разбирате космическия феномен.

Съществува и пета обвивка анандамаякоша, която е изцяло извън материалното. Ананда означава „блаженство“. Тази обвивка няма нищо общо с материалните страни на живота. Измерение, което е извън материалното, не може да бъде описано и дори дефинирано, така че йога говори за него единствено с термините на опита. Моментът на изпадане в блаженство не означава, че някъде в материалната ни структура съществува  мехур на блаженство, а че докосването до това неопределимо измерение поражда всеобхватно чувство на блаженство.

Но блаженството само по себе си не е цел. Щом докоснете това измерение на несъществуване, блаженството е гарантирано. В това състояние вие вече не сте проблем в собствения ви живот. А когато престанете да бъдете проблем, можете безстрашно да изследвате онова, което е отвъд.

При докосването до това измерение отвъд всякакви дефиниции въздействието на времето и пространството се заличават. Това обяснява многото истории за йоги, прекарали невероятно дълго време, без да помръднат. Възможно е не заради физическата им издръжливост, а защото в тези състояния те не са подвластни на процесите на времето. Те са докоснали измерение отвъд всички противоречия на тук и там, сега и тогава; достигнали са безкраен океан от пустота, в която няма нито обвързаност, нито свобода – съществуване отвъд съществуването.

Йога не иска от вас да работите с нещо повече от онова, което познавате. Йога просто ви казва, че ако материалното, менталното и енергийното тяло са идеално наместени, ще намерите достъп до блаженото тяло.  Но, както казахме по-горе, вие работите единствено с първите три тела.

Ако става дума за външни реалности, всяко човешко същество има различни способности. Онова, което е по силите на един, може да е непосилно за друг. Няма гаранция, че ще можете да пеете или да танцувате прекрасно, да изкачвате върхове или да правите пари просто защото го желаете. Но постигането на блаженство във вътрешния живот е нещо, на което е способен всеки. Това не може да ви бъде отречено, ако го желаете. Щом овладеете някои основни йогистки техники за вътрешно добруване, пътуването ви през живото става без абсолютно никакви усилия. Способни сте да се изразявате в пълния си потенциал, без никакъв стрес или усилие. Можете да си играете с живота както си поискате, но той не може да остави нито една драскотина по вас.

И така, за постигането на добруване се нуждаете от известно владеене на тези  три измерения на тяло, ум и енергия. Успехът в света зависи от способността ви да овладеете тези измерения според нуждите на житейските ситуации и действията, които искате да изпълните. Но йога е също така наука за подреждането на тези три измерения така, че да постигнете върховното състояние на възторжено единство със самия живот.

Автор: Петър Събев,  CYT500

Детайли за обучението йога преподаватели 200 часа https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-ch-ispa-cyt200/


„Вътрешно изграждане“, Садхгуру

Организация за обучаване на преподаватели и инструктори на световно ниво, в съответствие със съвременните постижения на водещи институти и университети по йога от една страна и спорта за здраве.

Йога студио Lotos4ever

София, кв Мусагеница, ул. Въртопо, бл 104, вх Б, партер

+359 888922075
lotos4ever@gmail.com