За преподавателиЙога – науката за събирането на четиримата твърдоглавци

Йога – науката за събирането на четиримата твърдоглавци

От публикация та „..А сега, йога“  https://lotos4ever.com/a-sega-yoga/ разбрахме, че йога е единство и хармония, а от публикацията „Йога – емпирична наука“ https://lotos4ever.com/yoga-empirichna-nauka/ , където изброихме петте обвивки на личността, ни стана ясно за единство от кои точно съставки става дума. Сега вече може да разгледаме начините за постигане на това единство.  В голяма част от йога литературата те са описани като пътища на йога.

Има няколко основни начина. Ако използваме материалното си тяло за достигане на върховно единство, наричаме това карма йога, или йога на действието. Ако използваме интелекта за достигане на върховната ни природа, наричаме това джнана йога, йога на разума. Ако използваме емоциите, наричаме това бхакти йога, йога на отдаването. А ако използваме енергиите за постигане на върховното изживяване, наричаме това крия йога, йога на трансформиране на енергиите.

Всяко човешко същество представлява уникална комбинация от едни и същи съставки. Всички тези аспекти карма, джнана, бхакти и крия трябва да функционират по интегриран начин, ако искаме да стигнем донякъде. Ако четирите измерения – тяло, ум, емоции и енергия не работят заедно, ще се превърнем в една голяма бъркотия.

Веднъж … Четирима мъже вървели през гората. Първият бил джнана йога, вторият бхакти йога, тритият карма йога, а четвъртият – крия йога.

Обикновено четиримата не могат да бъдат заедно. Джнана йогата изпитва пълно презрение към всички други видове йоги. Той е йогата на интелекта и като типичния интелектуалец презира всички други, особено отдаващите се типове, които гледат нагоре и през цялото време скандират Божието име. На него те му изглеждат като сбирщина идиоти.

Бхакти йогата, отдаденият, смята джнана, карма и крия йога за загуба на време. Той съжалява другите, които не разбират, че е достатъчно само да знаем, че Бог съществува, да държим ръката му и да му се доверим. Всички онези разделящи ума философии и огъващи костите упражнения са абсурдни за него.

Тук е и карма йогата ,човекът на действието. Той смята, че останалите трима са пълни мързеливци. И че животът им е чисто сабеугаждане.

Най-презрителен обаче е крия йогата. Той се надсмива на всички. Нима не знаят, че битието е само енергия? Ако не трансформираш енергията си, независимо дари копнееш за Бог, или за нещо друго, нищо няма да се случи! Защото не може да има преобразяване.

Четиримата мъже традиционно не могат да се спогаждат, но днес се е случило да вървят заедно през гората. Внезапно връхлетяла буря. Тя станала  свирепа. Дъждът се леел яростно върху тях. Вир-вода, четиримата йоги се затичали в отчаяно търсене на убежище.

Бхакти йогата, отдаденият, казал: „Натам има един древен храм. Да идем там.“ (Като отдаден, географията на храмовете била нещо, с което бил особено добре запознат.)

Затичали в указаната посока. Стигнали до древен храм, чиито стени отдавна се били срутили – останал само покривът и четири колони. Втурнали се вътре – не от любов към Бог, А за да избягат от дъжда.

В центъра имало статуя на божество. Четиримата се затичали към нея. Дъждът започнал да ги шиба от всички посоки. Нямало къде другаде да идат, така че приближавали все повече и повече. Накрая не им оставало друго, освен да седнат и да прегърнат идола.

В момента, в който го направили, се появил Бог.

В умовете и на четиримата се появил един и същи въпрос – защо сега? Те се зачудили:

  • Изучавахме толкова много изтънчени и мистериозни философии, молихме се във всяко възможно светилище, голямо и малко, служихме всеотдайно на хората, подлагахме се на такива мъчителни за тялото покаяния, а ти така и не се яви? А се появи сега, точно когато избягахме от дъжда. Защо?
  • Най-сетне вие, четиримата твърдоглавци, се събрахте – казал Бог.

Автор: Петър Събев,  CYT500

За кандитстващите  https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-ch-ispa-cyt200/

По „Вътрешно изграждане“, Садхгуру.

Организация за обучаване на преподаватели и инструктори на световно ниво, в съответствие със съвременните постижения на водещи институти и университети по йога от една страна и спорта за здраве.

Йога студио Lotos4ever

София, кв Мусагеница, ул. Въртопо, бл 104, вх Б, партер

+359 888922075
lotos4ever@gmail.com