ПсихологияПътуване към себе си

Пътуване към себе си

Живот между земята и небето

Ние, човешките същества живеем между двете реалности на земята и небето. Земята е символ на всичко практично, материално, осезаемо и въплътено. Всички ние черпим от този свят и неговото знание, чрез огромните запаси от натрупан колективен опит. Има една дума за всичко това. Тя е Природа. На санскрит Природа е Пракрити. Тя е съставена то пет елемента, които определяме като земя, вода, огън, въздух и пространство (наричано още етер или ефир). В резултат на това и по нейно подобие тялото е съставено от същите тези пет елемента. Ето защо използваме термина Пракрити и за тялото. Когато изследователите на космоса донасят скални късове от луната и учените ги изследват, те изучават Природата. Когато изчисляваме температурата на повърхността на Слънцето, ние наблюдаваме Природа, това е все Пракрити. Такова проучване е безкрайно интересно, защото Природата е пълна с многообразие. И не само, тя непрекъснато се променя, поради което винаги можем да открием нещо ново. Ние също сме част от Природата и следователно се променяме непрекъснато, така че винаги я виждаме от различна гледна точна. Ние сме едновременно и свидетели на безкрайното количество непрекъснати изменения, но и частица от извечна промяна – светът е вълнуващо място. Най-важното, което можем да научим за Природата, са свойствените и естествени закони, по които тя се движи. 

Пълен курс за Йога преподаватели https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-chasa-cyt200/

И така, човечеството стои с крака, здраво стъпили на земята като Тадасана (поза Планина – стоеж), и с глава, насочена в небето. Какво обаче имаме предвид под „небе“? Със сигурност не говорим за биосферата на земята или друго място, което съществува физически. По-точно е кажем обаче „ с крака на земята и с глава в небесата“. Думата „небеса“ е много по-точна в случая, тъй като внушава, че не става дума за нещо физическо. Това разкрива различни възможности:

А) че става дума за нещо Съвършено, тъй като нищо физическо не може да бъде съвършено предвид факта, че всички явления са нетрайни;

Б) че е нещо Универсално, в смисъл Едно, докато Природата е множественост, както виждаме от нейното разнообразие;

В) че е Навсякъде, Вездесъщо, тай като, след като не е физическо, то няма граници и не се определя от местоположението си;

Г) че е във висша степен Реално или Вечно. В йога тялото се приема за изградено от реално вещество, докато промените в нас и разбулването на неизмеримото небе вътре в  нас се нарича чит-акаша, или буквално съзиране на самото пространство.

Всичко физическо търпи непрекъснати промени, следователно неговата реалност не е постоянна, не е Вечна. Природата в този смисъл е като актьор, който просто си сменя ролите. Тя никога не сваля своя грим и костюм, за да си отиде у дома, а просто влиза от една роля в друга, во веки веков. И така, с Природата ние никога не можем да се чувстваме сигурни точно къде сме, особено след като и ние сме част от нея. 

Пълен курс за Йога преподаватели https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-chasa-cyt200/

Нефизическата реалност, колкото и трудна да е за схващане, трябва да има предимството да бъде вечна и неизменна. Това носи своите последствия. Всяко нещо, което е реално и непроменливо, трябва да ни дава неподвижна отправна точна, ориентир, както посока север в компаса. А как работи компасът? Чрез привличането на магнитния север с магнита в уреда. Компасът, това сме ние. Така можем да заключим, че има Универсална реалност в самите нас, която ни уравнява с Универсалната реалност, намираща се навсякъде около нас. Не забравяйте думичката „уравнява“. Именно чрез уравняване на моето тяло аз открих равенството между ум, его и интелект. Синхронизирането на най-външното тяло или обвивка (коша) с най-вътрешното е начинът, по който можем да свържем личната си Реалност с Универсалната реалност. Във Вастасутра упанишад се казва: „Подреждането на отделните части в една линия е равнозначно на знанието за Брахман (Бог).“ Още по рано в Ригведа се казва: „Всяка форма е изображение на първоначалната форма“.  Видяхме, че тази реалност е неизменчива във времето и неограничена в пространство. Тя е свободна и от двете. От това следва, че макар и нашето пътешествие да се провежда във времето и пространството, ако някога достигнем до неговия край и срещнем върховната нефизическа реалност, то това няма да се случи в познатите ни рамки на времето и пространството. 

Пълен курс за Йога преподаватели https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-chasa-cyt200/

Танцът на Пракрити и Пуруша

Досега умишлено избягвах да използвам обичайният  превод за нефизическата реалност, защото при неговото споменаване хората спират да разсъждават сами. На санскрит думата е Пуруша. На български можем да я наречем Космическа или Универсална душа. Думата „Душа“ има толкова силен религиозен оттенък , че хората или я възприемат, или я отхвърлят механично. Те забравят, че това е просто дума за нашата неизявена реалност. Тя е логична, но в нашия ум тя остава свързана с дадена представа, докато не изпитаме нейното осъзнаване вътре в самите нас. 

Правилно свързваме тази абсолютна реалност със самоотвержена любов, която се основава на възприятие за единство, а не на разграничението. Силата на майчината любов произтича от нейното единство с детето. В единството няма притежание, тъй като притежанието е двойствено състояние, съдържащо „мен“ и „другите“. Душата е непроменлива, вечна и постоянна; тя винаги остава свидетел, а корените й са в божествения произход и единността. Цялата практика на йога се занимава с изследването на отношенията между Пракрити и Пуруша, между Природата и Душата. Тя се свежда – и нека се върнем към първоначалното ни сравнение – до това как да живеем между небето и земята. Това е положението на човека, нашата радост и нашата беда, нашето спасение или нашата гибел. Природата и Душата са взаимно преплетени. Би могло да се каже, че са в брачен съюз. Благодарение на правилното практикуване на асана и пранаяма, както и на останалите нива от осемстепенната пътека на  Патанджали, практикуващият преживява общуването и взаимовръзката помежду им.

Пълен курс за Йога преподаватели https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-chasa-cyt200/

Път към себе си

Преди да започнем пътуване към себе си, трябва да си изясним неговото естество. Често срещаме неразбиране на това пътуване към себе или духовния път, което за повечето хора се свързва с отхвърляне на природния свят, на земното, практичното, приятното. Напротив, за един йогин пътят към духа е изцяло във владение на природата. Той е изследване на природата от света на привидносттите, или от повърхността, навътре към най-финото ядро на на живата материя. За йогина духът не е отделен от тялото. Духовността не е ефирна и извън природата, а достъпна и осезаема в собствените ни тела. Въсщност самата идея за духовен път е погрешна. В крайна сметка как можеш да се движиш към нещо, което също като Божествеността вече присъства навсякъде? Например, ако подредим и изчистим дома си достатъчно добре, може един ден да забележим, че Божествеността винаги е живяла в него. Същото правим и с обвивките на тялото, които полираме, докато се превърнат чист прозорец към божественото. 

Ученият с впуска в завоевание на природата чрез знанията си, т.е. на външната природа, чрез външни знания. С тези средства той може да разцепи атома и да постигне външна власт. Йога се впуска в изследване на собствената си вътрешна природа за да проникне в атома (атма) на битието. Тя не покорява обширни земи и бурни морета, а собствената си непокорна плът и трескав ум. Това е могъществото на състрадателната истина. Присъствието на истината може да ни накара да се почувстваме голи, но състрадателността отмива целия срам. Това вътрешно търсене на растеж и еволюция, или по-скоро „инволюция“, дълбокото и транформиращо пътуване в йога е онова, което очаква търсещият Истината. 

Започваме тази инволюция с най-осезаемото, нашето физическо тяло, а практиката на йога асана ни помага да разберем и на учим как да свирим на този чуден инструмент, който е даден на всеки един от нас .

Пълен курс за Йога преподаватели https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-200-chasa-cyt200/

(Из изследване по Б.К.С.Айенгар).

Организация за обучаване на преподаватели и инструктори на световно ниво, в съответствие със съвременните постижения на водещи институти и университети по йога от една страна и спорта за здраве.

Йога студио Lotos4ever

София, кв Мусагеница, ул. Въртопо, бл 104, вх Б, партер

+359 888922075
lotos4ever@gmail.com