За преподавателиЙога сутрите на Патанджали – познание, съзерцание, свобода

Йога сутрите на Патанджали – познание, съзерцание, свобода

Една легенда разкрива, че бог Ади Шеша,  изобразен в храмовете като змия, много искал да присъства на местно празненство, но нямал човешки облик. Използвал ситуацията, в която жена, отворила нагоре дланите си, се молила в храма за да бъде дарена с дете. Точно в този момент Ади Шеша, преобразен като младенец  паднал (patta=пада) направо в нейните  отворени  длани (аnjali=длани).

Така идва името  Патанджали (Pattanjali) – историческа личнност – древен индийски учен, работил около година 200 и година 150 преди нашата ера. Автор на „Йога сутри“ (patanjala-yoga-sutrani, санскрит) – тест фундамент, върху който стои философията, методологията и практиката на йога науката. Представен е в 4 глави, обединяващи 196 сутри. Сутра в буквален превод от санскрит означава нишка, конец. В случая представлява кратък афоризъм, лаконично философско твърдение, което съдържа максимален обем информация в минимум количество думи. В древните ведически епохи знанията са се предавали устно от учител на ученик и за да бъде облекчено запаметяването на материала, последният е бил представян в съкратена форма, с помощта на няколко думи, които кодират информация за различни области на познанието.

Произведението се разделя на четири глави: Samadi pada (за съзерцанието), Sadhana pada ( за практиката), Vibhuti pada (за съвършените способности), Kayvalya pada (за освобождението). Всички те се изучават подробно в Пълен курс йога преподаватели 300 часа. https://lotos4ever.com/classes/yoga-prepodavateli-300-chasa-cyt300/

Какво означава Yoga? Коренът на думата, която произлиза от санскрит, е yuj (юж), означава съединение, свързване, обуздаване, контрол, управление, юзда. В контекста на Йога сутра е употребен като yuj samaddkau (съсредоточаване, съзерцаване).

Според по-късните изследователи на мъдрия Панджали, сред които се нареждат големите – Мишра, Вяса и Карамбелкар,  целите на йога, така както са изложени в Йога сутрите са:

  • Способност да управляваме тялото и ума;
  • Възможност да преодолеем илюзиите;
  • Преодоляване на причините, които ни карат да страдаме (клеши);
  • Изкачване към върховете на съзнанието, което ни дава възможност за нови познания и разбиране на реалността;
  • Освобождаване от идентифицирането на Аз-а с неговите производни – емоции, желания и очаквания;
  • Осъзнаване на истинската си природа.

„Йога сутри“ е древен, но изключително ценен тест, който дава фундамента на науката Психология в съвременните когнитивни изследвания.

Подходите, които дава Патанджали в самото начало на нашата ера, в голяма степен са в основата на съвременната метакогнитивна наука, определена като „познание за познаването“, „мисли за мисълта“, „осъзнаване на съзнанието“. Тя се фокусира върху формиране на осъзнаване и самоосъзнаване, саморегулация, изучаване на ефекта на „наблюдателя“. На практика това ни помага да увеличим личните способности за познание, да управляваме волевите и емоционалните процеси, да максимизираме потенциала си, да преодолеем ограничаващите ни убеждения и стереотипи, да отстраним заблудите на ума, ефективно да използваме процеса на мислене, да развиваме осъзнатост, да имаме бързи и верни решения за стратегически и ежедневни задачи.

Патанджали конспективно описва когнитивните процеси, структурата на ума (chitta, manas), изначалните причини за страдание (kleshi), модификациите на ума (vritti), скритите желания (vasani), впечатления (samskari), разсеяност (vikshepa).

Съществува и друго мнение на изследователи, че Патанджали всъщност това не е една личност. Явно в древността авторското право не е било нормативен акт. Делото, започнато от един е било усъвършенствано и развивано от неговите последователи (ученици). От уважение към своя гуру и започнато от него, всички следващи древни психолози са се подписвали като Патанджали.

А ето какво казва един от последните преводачи на великия Патанджали – М.С.Неаполитанский, 2019 година:

„Този текст – Йога сутра е най-простия, но и най-загадъчния, едновременно древен и постоянно откриващ нови пътища.

Мнозина го познават, но малцина могат да го прилагат. Кратък е по обем, но е въплъщение на безкрайното знание.

Той е като Слънцето, дарява светлина на всички, независимо от вярвания, националност и богатство.

Посланията са прости – мъдрост и тишина.

Той е карта на вътрешния ни свят, която води към свобода вечно свободните.

Компас е, който ни показва Единство и ни избавя от илюзиите.“

Автор: Даниела Димчева, CYT500, CPT500.

Comments are closed.

Организация за обучаване на преподаватели и инструктори на световно ниво, в съответствие със съвременните постижения на водещи институти и университети по йога от една страна и спорта за здраве.

Йога студио Lotos4ever

София, кв Мусагеница, ул. Въртопо, бл 104, вх Б, партер

+359 888922075
lotos4ever@gmail.com