За преподавателиЙога или бизнес. Бизнес съвети за учители по йога

Йога или бизнес. Бизнес съвети за учители по йога

Един учител по Йога винаги се сблъсква с предизвикателството  Йога срещу  Маркетинг.  Това е продиктувано от нашето  категорично намерение да не комерсиализираме Йога като философия и принципи  на живот, от една страна и естественото ни  желание  да изградим успешна кариера, от друга. Основна пречка за преодоляване на това предизвикателство е страхът от получаването на пари за споделяне на йога знания или неовладения  баланс между желанието да даваш и реалността в един свят управляван от паричния поток.
Печеленето на пари не е лошо и това не би трябвало да саботира развитието на един добър Йога учител.  Един от начините да се справим с това е да разберем, че това, което получаваме за нашите услуги като учител по йога, е обмен на енергия, който разпознава и почита знанията, споделяни във всеки един клас. В момента, в който разпознаем  парите като метод на обмен, който осигурява баланс на отношенията ни с учениците,  ние свикваме по-комфортно с идеята, че сме достойни да получим финансово изобилие. Техниките, използвани при изграждането на бизнес за йога, могат да бъдат приложени към изкуството на преподаване на йога само с някои малки корекции и съсредоточаване върху намеренията за тях.  Ако учителят е на ясно, че целта на използването на маркетингови инструменти е да сподели максимално своето богатството на знания, придобити в йога, тогава той би могъл да изгради много успешни взаимоотношения.
Една от най-основните техники за изграждане на всеки йога бизнес е да се запознаете с вашите клиенти. Като учител по йога, нашите клиенти са нашите ученици, които идват при нас, за да получат ползите от нашето обучение. Един от най-основните начини за изграждане на по-добри отношения е да научите наизуст  имената на учениците си. Изглежда като проста идея, но притежава огромен ефект,  който учениците чувстват, когато чуят, че един учител знае техните имена. То помага да се персонализира връзката между ученик и учител, както и да се насърчат учениците да чувстват, че те са специални членове на класа. Отдавайки енергия, учителят се свърза директно  със своите ученици.Този процес може да се ускори с друга техника, която изисква да пристигне няколко минути по-рано за  да поздравим учениците си,  докато влизат в класа. Две неща могат да бъдат постигнати чрез това. Първо, да приветстваме  хората, когато пристигат и да почувстваме  тяхната енергия, преди да влязат в класа. Второ, можем  да погледнете в списъка, за да си припомним  имената, които все още се стремим да запомним. Отделяйки специално внимание на този ритуал, ние не само приветстваме учениците си,  но и изграждате групово съзнание, който им позволява да задълбочат връзката си с учителя.  По този начин те  се чувстват насърчени да посещават често една приятелска и ласкава среда, изградена в йога класа.
Пристигането рано също ни дава възможност да се представим на нови ученици, което е друг важен начин за изграждане на взаимоотношения. Докато поздравяваме новите  ученици, можем  да научите малко за техния йога опит и евентуални травми, които биха могли да повлияят на тяхната практика. Тази проста връзка преди началото на класа позволява на новите практикуващи  да усещат, че са част от групата и може да облекчи нервността им, особено ако за първи път са в нашия клас или въобще на Йога. Вече сме научили имена и започваме да ги използваме в клас при подаването на  инструкции и насърчение. Това произнасяне отново на  името  позволява на учениците да персонализират опита си в клас.  Феномен е, че когато класът чува персонализирана инструкция, всеки един участник в него чувства, че е  получил по-пряк контакт с учителя.
Тези настройките  за  изграждане на взаимоотношенията  с учениците,  които  персонализират опита им,  и ги карат да се върнат отново и отново за още практика.  Отговорът на въпросите  и подходящо прилаганите корекции към практикуващите са много важен компонент за всяко преподаване.  По този начин, ние  създаваме връзка „един към друг“, която задълбочава приятелството на ученика с  учителя. Така,  както е важно да пристигнем  по-рано, за да поздравим  учениците в началото на класа,  също толкова важно е да бъдем достъпни за разговор  и беседа след приключване на класа. Това е време, когато отново можем да се свържем  с практикуващите.  Добре би било да отговорим  на въпросите, да обсъдим йога като цяло или дори да говорите за живота и времето. Тази личен контакт след практика  е друг инструмент, който персонализира опита за учениците, като същевременно създава пространство за разширяване на идеите за йога.  Доверяваме се на собствената си интуиция и намираме  баланса, който е добър точно за нас. И каквото и да е това равновесие, сме последователни в отношение ни към всички ученици. Две финални техники, които могат да стимулират задържането на практикуващите, са свързани със самочувствието на всеки индивид като учител. Първо, наложителна е честна оценка на това колко енергия искам е да похарчим за преподаване във  всеки един клас. Рутината  и скуката са като призраци, които могат да  се промъкнат и да ни лишат от нашата страст и любов към преподаването.  Добре е винаги да присъстваме с енергия и многообразие за  да запазим курсовете си свежи и вдъхновени,  както за нас, така и за нашите ученици. Учениците знаят кога един учител не присъства и ако открият, че това се случва често, биха се почувствали недостатъчно енергийно заредени.
Втората техника за насърчаване на прогреса ни  е да се ангажираме  лично със самообразование си. Колко често провеждаме семинари и обучения? Да бъдеш вдъхновен от друг учител може да ни помогне да развием  собствените си учителски способности.  Присъствието  на  семинар може да повдигне духа ни, да видим  нови техники,   които да добавим към  учебния си стил.  Тази свежа енергия ще бъде припозната и подета от нашите ученици, които ще осъзнаят, че искат да останат в нашия клас.
Изпробването на няколко от тези техники, ще ни позволи да изберем тези, които най-добре отговарят на нашата индивидуалност.  Нека се доверим  на интуицията си  докато се свързваме с учениците си  на по-дълбоко ниво. Това ще ги направи все по-лоялни към практиката на йога в нашия клас. НАМАСТЕ!

Автор: Даниела Димчева,  CYT500

Организация за обучаване на преподаватели и инструктори на световно ниво, в съответствие със съвременните постижения на водещи институти и университети по йога от една страна и спорта за здраве.

Йога студио Lotos4ever

София, кв Мусагеница, ул. Въртопо, бл 104, вх Б, партер

+359 888922075
lotos4ever@gmail.com