ЧакриМудрите, енергиите и чакрите

Мудрите, енергиите и чакрите

Всичко е във Вашите ръце, приятели. На всяка чакра, енергия и елемент съответства мудра с пръстите на ръцете. В Индуистката традиция централно място заема теорията на Таттвите – те са отговорни за структурата на Вселената на всички равнища – микро и макро космос. Те са основата на трите тела, петте обвивки (Коши) и седемте Чакри на нашето индивидуално съществуване. Природата е съставена от пет основни елемента – огън (Агни) , вода (Джала) , въздух (Ваю), земя (Притви) и небе/етер (Акаша), а ние като един микрокосмос съдържаме в себе си всичките пет.

Делението на Вселената на пет Таттви е възникнало в Индийската философска школа около 700г. пр. Хр. Самата дума Таттва произхожда от комбинацията на думите Тат ( това; Божество) и Твам ( ти; индивидуалност ) . Те символизират също и различните пластове и състояния на подсъзнанието. Изображенията на Таттвите се наричат Янтри. Съществува съответствие между Таттвите, четирите посоки на света и центъра. Полярността Изток – Запад съответства на низшите Таттви ( Апас и Притви ) , а полярността Север – Юг на Ваю и Теджас. Формите на основните Таттви са точка, кръг, полумесец, триъгълник и квадрат.

В основата на класификацията на Таттвите в съответствие с пробудената жизнена енергия (Прана) са залегнали петте вида на движението на енергията (петте Ваю):

• Прана Ваю (поглъщане на Прана,  дишане, работа на сърцето и кръвообращението);

• Вяна Ваю (проникване на Прана в тялото, циркулация, движение прана по всички части от тялото);

• Самана Ваю (усвояване на Прана в кръвта и тялото, произвеждане на топлина, храносмилане, усвояване на храни и микроелементи);

• Удана Ваю (движение нагоре, интелигетност, логика, памет, артистичност, вдъхновение, прозрение)

• Апана Ваю (движение надолу, функциониране на отделителната и половата системи).

Каква обаче е връзката на пръстите на ръцете и Хаста Мудрите с петте Таттви? Всъщност татвическото възприятие на образите намира широко приложение в Мудра Йога. Тези образи се получават в резултат на въздействието на въздуха , издишван през дясната ( слънчевата ) и лявата ( лунната ) ноздра, а петте форми са всъщност петте основни матрици на сътворената материя. Базирайки се на Аюрведа, древните индийски мъдреци разбирали болестите като дисбаланс в който и да е един от основните пет елемента и като нарушено равновесие в съзнанието, а съзнанието като енергия , която се проявява в петте Таттви и техните принципи. Съществува пряка връзка меджу всеки един от петте груби елементи и пръстите на човешката ръка, като всеки един пръст представлява един елемент:

• палец – огън (или Агни);

• показалец – въздух (или Ваю);

• среден – небе/етер (или Акаша);

• безименен – земя (или Притви);

• малък – вода (Джала);

Нашето здраве е в нашите собствени ръце – този израз придобива все повече пряк и косвен смисъл. Казано по друг начин, използването на това знание помага да достигнем бързо до съответния център в нашето тяло. Откривайки десбаланс един от елементите, важно е да използваме правилната Мудра за да възвърнем равновесието и здравето в него. Когато затворим пръстите на ръцете в кръг, ние използваме Праната, което тече в тялото ни, за да се самоизлекуваме . Това е едно опростено определение на въздействието на Хаста Мудрите върху човешкото тяло. Всъщност те работят на равнище вътрешни органи, ендокринна система, жлези с вътрешна секреция. Балансирайки енергията на огъня, водата, земята, въздуха и етера в тялото, тя бива пренасочена към съответния сетивен орган и спомага за възвръщане на неговото здраве. Според Аюрведа например елементът въздух е свързан пряко с ума , т.е когато сме емоционлно нестабилни трябва да се насочим към балансиранто на Ваю (идеален вариант е Д(х)яна Мудра, която освен на емоциите, влияе и на паметта ни, като я подобрява). Използването пък на малкия пръст в Мудрите, които прилагаме, регулира водата в тялото ни и течностите като цяло , което автоматично включва така важното кръвообръщение и отделителна система. Акаша Мудрите , включващи средния пръст, оказват влияние на кухините в тялото, на празните пространства, в които се създава вакуум. Горе изброените работят на принципа на палецa, т.е. Агни, огънят като трансформиращ елемент) като опозиция на един от другите пръсти. Съществуват обаче и Мудри , в които няколко пръста влизат в комбинации – например Апан Мудра, която помага при боки в стомаха и подобрява работата на храносмилателната система; или път Апанаваю Мудра, наричана още животоспасяваща, приложима при акутни състояния на сърдечно – съдовата система (като инфаркт) . Хаста Мудрите за подобряване на здравето могат да се практикуват от всеки и по всяко време на денонощието, като продължителността на задържане (медицинският израз би бил дозировка) се определя от сериозността на проблема.
Ако петте елемента ви напомнят на нещо, не е случайно – огън, въздух, вода, земя и етер – разбира се – седемте основни Чакри! Онези енергийни центрове в нашето тяло, разположени по дължината на гръбначния ни стълб, отговарящи на физическо ниво на основните жлези с вътрешна секреция – разбира се не случайно. И щом има енергия, то тя трябва да може да се придвижва – това става чрез т.нар Нади. В свещените Индийски текстове броят им е непостоянен – варира от 72000 до 350000 ( Шива Самхита). Надите са каналите, по които протича фината енергия Прана из цялото човешко тяло. Слънчевият сплит пък се смята за основното място, където се акумулира и съхравява най – много Прана. Паралелът с трета Чакра – Манипура, и елемента Агни е очевиден – та нали палецът е пръстът в Хаста Мудрите, който се използва като опозиция на останалите пръсти, и който определя дали ще покачваме енергията, или ще я заземяваме. Важно е Надите да се поддържат чисти, да няма блокажи по тях, за да може виталната енергия да протича спокойно до всяка точка в човешкото тяло. Трите основни Нади, които свързват Чакрите са Сушумна, Нади и Пингала.

• Сушумна Нади е ситуирана по гръбначния стълб ( в който на физическо ниво е разположен гръбначия мозък, част от централната нервна система, и връзката й с периферната нервна ситема ) , води началото си от Муладхара Чакра и се вдига чак до Сахасрара;

• Пингала Нади е десният, мъжки канал, носител на разрушителната, рационалната енергия, протича от Муладхара до Сахасрара. Той има и огнена пречистваща природа;
• Ида Нади е левият, женсият канал, и се свързва с лунния поток, по природа женствен и подхранващ. Както другите два канала води началото си от Муладхара и се издига чак до Сахасрара.

Левият и десният канал се пресичат в равнината на всяка Чакра, зареждайки енергийните ни центрове с постоянно движеща се нагоре и надолу полярна енергия. Ида и Пингала се събират на нивото на Аджна.
В Аюрведа се отдава голямо значение на Надите и малките Чакри , разположени на дланите ни, тъй като с помощта на различни Мудри активизирането им е лесно и достъпно за всички, нещо като пряк път до финито тяло и протичащите в него многобройни процеси. Всяка една Хаста Мудра сама по себе си пречиства определени Нади от блокажи, отрови и замърсяване и влияе освен на физическо, и на психоенергийно ниво. Осигурява се безпроблемно протичане на Прана. Чакрите на дланта се използват за пряко предаване на лечебна енергия към човешкия организъм , като се счита, че дясната длан отделя, а лявата – получава и усеща енергията. Да се върнем на петте основни елемента, петте пръсти на ръцете и главните Чакри. Както вече стана ясно, всеки един от пръстите на ръцете представлява един от елементите, носи неговите характеристики и в практиката на Хаста Мудрите се използва за балансирането на енергиите във физическото и етерното тяло и оттам до излекуването им. Освен това, всеки пръст отговаря на една от основните Чакри:

• Палец – Манипура Чакра с оновен елемент огън ( Агни );

• Показалец – Анахата Чакра с основен елемент въздух ( Ваю);

• Среден – Вишудха Чакра с основен елемент етер ( Акаш );

• Безименен – Муладхара Чакра с основен елемент земя ( Птирви );

• Малък – Свадхиштхана Чакра с основен елемент вода ( Джала).
Практикувайки различни Мудри, ние достигаме, повлияваме и балансираме жизнено важни органи и жлези във физическото тяло. Няма да се впускам в подробни описания на самите Чакри, техните принципи на действие, и дисбаланси, а ще се фокусирам върху факта, че с всяка една Чакра са свързани определени Мудри.
Хаста Мудрите, насочени към енергийно повлияване на основните Чакри, се подчиняват на няколко основни правила. Въздействието е всъщност върху основния елемент, свързан със съответната Чакра:
Муладхара – пръстите на ръката са свите в юмрук, а палецът е скрит под останалите пръсти;
Свадхиштхана – дясната ръка трябва да се притисне с длан към долната част на корема, към мястото между пъпа и срамната кост (местоположението на втора Чакра).  Всички пръсти, с изключение на палеца, трябва да са събрани. Палецът трябва да се държи настраниДланите са отворени, а лявата ръка е под дясната;
Манипура – Средният, безименният пръст и кутрето са свити и притиснати към дланта, палецът допира нокътя на средния пръст, а показалецът е изпънат напред. Китката на дясната ръка трябва да е покрита;
Анахата – Хаста Мудрата се изпълнява с двете ръце, китките са отворени и се държат на нивото на сърцето. Пръстите са събрани и леко свити, а палецът е притиснат към китката;
Вишудха – китката на дясната ръка се поставя в областта на шита, дланта е обърната навън и отворена. Средният и безименният пръст и кутрето се свиват, а показалецът се изпъва нагоре. Палецът трябва да е притиснат кум показалеца;
Аджна – при изпълнението на тази Мудра дланта трябва да се постави върху горната част на носа, всички пръсти се събират и изправят, а китката е отворена;
Сахасрара – всички пръсти се събират дланите се притискат една към друга. С тази Мудра завършва целият цикъл упражнения за Чакрите.

Автор: Теодора Ек, йога преподавател CYT200, автор йога блог.

Очаквайте още от поредицата.

Comments are closed.

Организация за обучаване на преподаватели и инструктори на световно ниво, в съответствие със съвременните постижения на водещи институти и университети по йога от една страна и спорта за здраве.

Йога студио Lotos4ever

София, кв Мусагеница, ул. Въртопо, бл 104, вх Б, партер

+359 888922075
lotos4ever@gmail.com