a

Въпроси

За всички тези, които ще бъдат бъдещи перфектно обучени специалист в съответната област. За всички, които обединяват сърце и дух в призванието си да преподават, да познават материята в детайли с цел да са полезни на себе си и на другите.  След успешно завършване те ще водят групи и индивидуални класове от различни нива в съответна сфера тук в България и в чужбина, не само в Европейски съюз, но и навсякъе по света. Могат да работят в частни, общински и държавни фирми, институции  и организации. Могат да отворят студио, клуб  или център в съответната сфера и да развиват собствен бизнес чрез фирма. Също така, ако предпочитат, могат да преподават без да е необходимо да регистрират фирма като се регистрират към НАП като самоосигуряващи се. Към курсовете проявяват интерес също така професионалисти като учители, акушерки, фитнес инструктори, кинезитерапевти, масажисти и други, които разширяват и обогатяват своята дейност. И така, нека обобщим, това е обучение е точно за Вас, ако:

 • Имате сериозен и траен интерес към дейността като наука и начин на живот и имате установена практика или тренировки;
 • Желаете ново по-високо ниво;
 • Достигнали сте момент на застой в развитието си, а желаете прогрес;
 • Имате неутолима жажда за знания във всички сфери, свързани с вашата дейност;
 • Искате да узнаете това, което никой инструктор няма да Ви каже;
 • Имате трескавото желание да преподавате на другите;
 • Или вече преподавате, но ви липсват техника и знания, необходимо вие формалното обучение;
 • Желаете да сте максимално полезни като преподаватели;
 • Търсите сериозно обучение, което наистина ще ви е от полза;
 • Желаете обучението ви да е максимално гъвкаво, но в същото време и ефективно;
 • Не знаете предварително ангажиментите си и ще е добре да имате свобода и избор в планирането на времето за учене;
 • Понякога имате нужда от индивидуални срещи с Вашия преподавател.

Международна асоциация на професионалисти развиващи физически и ментални практики. Дейностите им са в широк диапазон и включват йога, пилатес, релаксация и медитация и също така дейности като лечебна гимнастика, аеробика, фитнес гимнастика, табата, зравословни режими, диетология, кинезитерапия, психология, масажи и процедури. Включва подготовка и обучение на кадри в тези области и дистрибуция на стоки и услуги за провеждането им.

Lotos4ever установява своята дейност в обучение на кадри, доставка на услуги и консултантска дейност в сферите на кинезиология, спорт за всички, wellness, диетология, йога, медитация, баланс на чакрите, Пилатес, аеробика и лечебна гимнастика. Осигурява образователни, презентационни и мрежови възможности. Предлага работни места в тези сфери на дейност в София, България и чужбина.

Lotos4ever е активен член на Световната йога асоциация с възможно най-високия лиценз – Йога училище 500 часа. 

Lotos4ever е почетен член на първата в страната асоциация, посветена на Йога терапия – Българска асоциация по Йога, Йога терапии и други източни практики – БАЙЙТИП.

Lotos4ever  е почетен  и активен член на Международната Пилатес асоциация, с ранг на Пилатес учебен център за създаване на кадри в тази област. 

Lotos4ever е почетен член на първото в България сдружение в съответните области – Българската асоциация по Пилатес, Аеробика и лечебна гимнастика, БАПАЛГ.

 

Lotos4ever е с международен лиценз за сертифициране. Сертификатът дава възможност да преподавате и провеждате практики или тренировки (групови и/или индивидуални) навсякъде по света, в България и в чужбина (не само в Европейски съюз). Сертификатите се издават в два екземпляра на български и на английски език. Сертификатите се издават само и единствено на специално подготвена хартия със защитен изглед на запазената марка Lotos4ever в син цвят. Според разпоредбите на ЕС на сертификатите се изписват само имена (по лична карта или по паспорт), специалността и оценката без други лични данни или номера.

Сертификатът (лицензът) за преподаване се взима веднъж в живота, а надграждането и усъвършенстването в различни семинари, обучения  и тренинги продължава цял живот. Съществуват още много специалности (Йога за деца, Йога за бременни, Лечебен Пилатес, Йога терапевт и други), които истинският професионалист би трябвало да усвои с течение на времето. Също така можете да вдигнете професионалното си ниво с Йога философия или Йога терапия. Нивото на един учител се гради цял един живот.

Всеки курсист, завършил или в процес на завършване на поне едно 300-часово обучение в определена сфера, има право на 40% отстъпка при следващо такова (300-часово) в друга специалност. Например, завършилите вече Йога 300 часа в Lotos4ever, ползват 40 % отстъпка в обучението  Пилатес 300.

За записване е необходима регистрация в избраното от Вас обучение в този сайт. В случай, че регистрацията е неуспешна, моля обадете се или пишете като използвате контактите, посочени  тук.

 

Няма разлика в съдържанието на онлайн реално време обучение и обучение присъствена форма. Те се провеждат заедно и в едно и също време.  Онлайн форма се провежда на висококачествена професионална интерактивна платформа, платена от фирмата обучител. Не е необходимо да се регистрирате в други мрежи. Получавате линк във вашия имейл, след плащане на обучението. Кликате върху него и сте там, където трябва да бъдете – виртуална аудитория. Виждате и чувате преподавателя, в студиото и всички ваши колеги, присъстващите в зала и онлайн колегите също – на прозорците на екрана. Всички те също ви виждат и чуват. Съдържанието на присъствения и онлайн курса е абсолютно идентично като теория и практика. Няма разлика в сертификатите, получавани след обучение онлайн и присъствено такова.

При отсъствие по уважителни причини документирано (Епикриза, ЕСГРАОН), вие имате право да наваксате пропуснатото със следващата група в онлайн форма, в рамките на 1/4 от обявения хорариум. Във всички останали случаи, когато се налага отсъствие, вие ще получите практиката, тренировката или лекцията като текстови файл. 

Издаваните сертификати, с които вие преподавате, са без времеви ограничения. След издаване на сертификата Вашето име, завършената специалност и уникалния номер на сертификата Ви остават в списъка на сайта – подменю ЗАВЪРШИЛИ още една година напред. Ако Вие имате желание тези данни да останат в сайта след изтичането на тази година като доказателство за Вашия професионален опит и стаж по специалността, се прави актуализация. Тя е свидетелство за професионално израстване като доказан учител или инструктор с опит и на високо професионално ниво. Чрез актуализация вие ще научите много от най-новите техники и научни съобщения в сферата, на която сте се посветили. Изискванията за актуализацията може да разберете при запитване до lotos4ever@gmail.com.

В края на курса, участниците получават изпитен проект , който реализират като свои авторски уроци. За писмен изпит получават два въпроса от целия материал. По време на самото обучение курсистите получават множество писмени и практически проекти и задания. В някои промоционални пакетни цени, изпитът е безплатен само, ако е направен в края на обучението. 

Всички курсове могат да бъдат платени разсрочено. За етапите на разсрочването, моля пишете в контактаната форма на настоящия сайт.

В случай, в който курсистът прекъсне своето обучение по различни уважителни и сериозни причини, които  са придружени със съответния документ (Епикриза, документ от ЕСГРАОН или други), той би могъл да се присъедини към следваща група според нейния график и изпит. Това присъединяване се случва в онлайн форма реално време или евентуално в присъствена форма, само ако има свободни места в залата. В този случай, курсистът не дължи допълнителна такса. 

В случай, когато курсистът прекъсне своето обучение без документирани сериозни обстоятелства, той може да се присъедини по гореописания начин и да направи своя изпит със следващата група и в рамките на една календарна година от своето първо записване в Lotos4ever. В този случай той дължи 200 лева за изпитно явяване.

В случаите, когато курсистът е прекъснал своето обучение и/или не е направил своите изпити според графика и вече е минала една календарна година от записвене му в Lotos4ever, той няма право на изпити  или продължаване на обучението си преди да е направил повторен опреснителен курс при договорена цена.

Платен вече Депозит не се връща, но може да бъде употребен във всяко едно също или друго обучение на Lotos4ever в рамките на една календарна година, ако това е заявено от участника в обученията преди или на първия стартов ден на съответното обучение.

След първия стартов ден на съответното обучение, не съществува възвръщаемост или замяна  на депозит или пълна такса.

При онлайн обучение качеството на звук и визия, които получават обучаваните, зависи от качествата на техния интернет и устройства и не е отговорност на Lotos4ever. 

При онлайн обучение Lotos4ever има отговорността да повтори сесия онлайн само при случай на отсъствие на излъчване. В тези случаи няма възвръщане на такси и депозити.

Изключения са специални случаи, документирани с Епикриза, ТЕЛК, ЕСГРАОН и други като горепосочените събития се случват по време на обучението (между първия и последния ден по Графика) или непосредствено преди старта на обучението. В тези гореописани случаи от обучаваният се плащат практики, лекции и тренировки, проведени по Графика на съответното обучение, без значение  присъствието  на курсиста (онлайн или физически) до датата на настъпване на събитието, а оставащата сума се връща. Максимално възможния размер на върната сума е пълна такса  без 30 процента. Тези 30 процента са административни такси, невъзвращаеми при всички обстоятелства.

Lotos4ever съдейства безвъзмездно на завършилите за намиране на работа и професионална реализация според свободните към момента позиции. Редът за кандидатстване е следния: Обявата за работа се публикува във Фейсбук страницата. Интересуващите се първо харесват и следят страницата и при поява на обява, която ги интересува, пишат на лични съобщения за да получат контакт за интервю. С предимство при подбора на кандидатите са членове на професионалните сдружения БАЙТИП (Българска асоциация по йога, йога терапия и други източни практики) и БАПАЛГ (Българска асоциация по Пилатес, аеробика и лечебна гимнастика).

Не, регистрацията в Световната йога федерация не е задължителна, тя е по ваше желание. След сертифициране, вие можете да работите по специалността, да имате фирма, да упражнявате дейност според Патентно право, да се регистрирате в НАП, да бъдете назначавани на трудови и граждански договори без да е необходимо регистриране в Световната йога федерация. Това важи както  за България, така  и навсякъде по света. 

Регистрацията става в официалния сайт на Световната Йога федерация. Таксите се заплащат само към СЙФ –

https://www.worldyogafederation.org.in

Вие можете да  регистрирате Вашия сертификат от 200, 300 и 500 часа. След регистрация имате профил в СЙФ, където вече Вие в последствие добавяте Ваши евентуални допълнителни обучения от 100 часа, например Йога за лице, Йога за деца, Йога за женско здраве, Ин йога и други. 

Организация за обучаване на преподаватели и инструктори на световно ниво, в съответствие със съвременните постижения на водещи институти и университети по йога от една страна и спорта за здраве.

Йога студио Lotos4ever

София, кв Мусагеница, ул. Въртопо, бл 104, вх Б, партер

+359 888922075
lotos4ever@gmail.com