ЗдравеВръзката между мислите и здравето

Връзката между мислите и здравето

“Духовното здраве е най-важната основа за здравето на тялото”(Агни-Йога, Аум,п.57)

“Ако човек иска да бъде здрав, то отначало трябва да бъде попитан,дали е готов да се отърве от причините за болестта.И едва тогава може да му се помогне. „  Хипократ

“Значи, дори против  чисто физическите болести трябва да се търси причината в качеството на мисленето”. (Агни-Йога, Сърце, #303)

 Днес  медицината  признава, че поне 75% от всички болести са психосоматични, т.е. имат както физически, така и емоционални или ментални причини. Винаги е имало хора, които са се старали да намерят във всички болести и болестни състояния метафизична съставяща компонента, т.е. фактори, които действат извън границите на физическото ниво.   Когато нашето тяло започне да ни говори с езика на болестите, болестните състояния и подобни физически проблеми, то иска ние да осъзнаем и да променим своя начин на мислене или действия. Страдайки, то ни казва, че ние сме достигнали до своята физическа, емоционална или ментална граница, че е необходимо да се избавим от разрушителните вътрешни убеждения и вярвания.

     Всяка болест е подарък и възможност да бъде възстановено равновесието на душата. Причината на болестта трябва да се търси не във физическото тяло, тъй като неговото значение само по себе си не е толкова голямо. Животът, който е в него идва от душата, от духа. Физическото тяло само отразява това, което става в душата на човека. Всяка болест показва само, че тялото се опитва да възстанови равновесието, тъй като неговото естествено състояние е здравето.

     Нека да се опитаме да изясним как мислите на човека могат да оказват влияние върху неговото здраве.

     Учебен курс по физика.

Всичко се състои от молекули и атоми.  При разпадане на атома се отделя огромно количество енергия – атомна енергия. Т.е. материята изчезва и се образува голямо количество енергия. Значи, в основата на материята лежи Енергия. И всеки обект на нашия физически свят се състои от атоми и молекули. Нашето физическо тяло се състои от атоми и молекули. В основата на атома е Енергията. Извод – в основата на нашето тяло стои енергията (сумарният енергиен потенциал) на всички атоми, които изграждат нашето тяло. Щом съществува реален енергиен потенциал на тялото, той трябва да има реално отражение във физическия свят. И това е аурата на човека.

     Циркулирането на енергията в аурата на човека става по определени закони. Съществуват точки на разпределение, чрез които става снабдяване на тялото с енергия.

     Тези точки се наричат чакри; основите чакри, които снабдяват всичките органи на тялото с енергия са седем. Всички органи се снабдяват с енергия в зависимост от близостта си до определена чакра. Осъществява се и допълнителен обмен на енергия по меридианите (акупунктура, иглофлексотерапия).

     Ако в основата на тялото е енергията, то трябва да има нещо, което да управлява тази енергия и това нещо е  Информацията, която в дадения конкретен случай е Мисълта.

     “В началото бе Словото…”

     Мисълта като информационно начало е способна да изменя течението, направлението и формирането на потоците от енергии.

     Мисълта формира световъзприятието.

     Всяка секунда от Космоса в човека постъпва Енергия във вид на постоянен непрекъснат поток. Постъпвайки в системата от чакри на човека, чрез меридианите, енергията се разпространява по органите и системите, осигурявайки жизнените им функции. Съзнанието на човека е като филтър, през който енергията минава в чакрите. Ако съзнанието е ясно, чисто, енергията прониква безпрепятствено в чакрата без да се изкривява. Ако съзнанието на човек по някакви причини е изкривено, замъглено, замърсено (не съответства на Реалността), потокът на Енергията се изкривява и постъпва в чакрата неравномерно, в изменен обем. И в зависимост от неравномерността, в коя чакра има недостатък на енергия , се получават и съответните нарушения в органите, които тази чакра снабдява с енергия, функционирането на органа се нарушава.

      Какво представлява ясното, чистото съзнание?

    Ако човек вземе чисто прозрачно стъкълце и гледа през него, той вижда обекти, цветове и багри, които съответстват на действителността. Ако вземе червено стъкло, всичките обекти, които се виждат през него, ще са червени. Ако вземе криво стъкло, всички обекти, които се виждат през него, ще бъдат с изменени пропорции и размери. Т.е. съзнанието на човека е призмата (стъкълцето), през което той гледа света. И ако световъзприемането на човека му позволява да види света такъв какъвто Е в действителност, да вижда Реалността на този свят, то обменът на енергия не е нарушен. Стъкълцето–съзнание е чисто и енергиите, които минават през това съзнание не се изкривяват, работата на чакрите не е нарушена и Човек е здрав.

     Ако човек възприема света не такъв какъвто е в действителност, а го възприема от позицията на измислени (илюзорни) идеи, догми и стереотипи, неговото стъкълце–съзнание внася изкривяване според обема на илюзорните представи.

     Велика е фразата на Изтока: “Болестта  – това е изкривено възприемане на Реалността”.

     Здрав човек е този, в основата на световъзприемането на когото лежи Реалното, Обективно виждане на Света.

     Децата се раждат здрави – с чисто съзнание.

По Диляна Делева пост

Организация за обучаване на преподаватели и инструктори на световно ниво, в съответствие със съвременните постижения на водещи институти и университети по йога от една страна и спорта за здраве.

Йога студио Lotos4ever

София, кв Мусагеница, ул. Въртопо, бл 104, вх Б, партер

+359 888922075
lotos4ever@gmail.com