Повече информация

Йога за деца и подрастващи

Формата на провеждане е  онлайн и  индивидуално като през целия период на обучение има обратна връзка с преподавател в реално време. Също така, Вашите примерни практики се виждат по електронен път и се оценяват. По време на жива връзка онлайн задавате въпроси към преподавателя и той също към Вас, дискутирате Вашите примерни уроци получавате насоки за подобряването им. Провежда се във взаимно удобни за курсист и преподавател дни и часове.

Снимка: Робърт Стърман.

ВИЖ СЪОТВЕТНОТО ОБУЧЕНИЕ

Споделете
 София

Абонирайте се