Повече информация

Йога по време на бременността

Дати присъствено обучение (старт 12 октомври 2019): 12 и 13 октомври 2019, София.

Следващи стартови дати до края на 2019: няма.

Формата на провеждане  онлайн е  индивидуална като през целия период на обучение има обратна връзка с преподавател в реално време. Също така, Вашите примерни практики се виждат по електронен път и се оценяват. По време на жива връзка онлайн задавате въпроси към преподавателя и той също към Вас, дискутирате Вашите примерни уроци получавате насоки за подобряването им. Провежда се във взаимно удобни за курсист и преподавател дни и часове.

ВИЖ СЪОТВЕТНОТО ОБУЧЕНИЕ

Споделете
 София

Абонирайте се