Бременност

Йога по време на бременността

Формата на провеждане е  онлайн и  индивидуално като през целия период на обучение има обратна връзка с преподавател в реално време. Също така, Вашите примерни практики се виждат по електронен...

 9:00