Пилатес преподаватели 200 часа CPT200

Обучение за Пилатес преподаватели 200 часа CPT200: Сертифициран Пилатес учител 200-часово обучение.

Всички завършили получават сертификат за четири специалности: Класически Мат Пилатес + Съвременни техники, Лечебен Пилатес, Йогалатес, Баланс на чакрите.

Програма – 21 задължителни теми:

1 тема. Биография на Джоузеф Пилатес.  Философия на метода му. Основни принципи на метода Пилатес. Кое прави този метод уникален ? Ефективност и интензитет. Определение на понятието „Енергийна централа“. Техники на изпълнение;

2 тема. Анатомия 1. Опорно-двигателен апарат. Мускулна система. Състав, роля и видове мускули. Видове мускули според функцията им. Мускули антагонисти. Биохимичен състав. Разпределение по тялото. Костна структура. Видове кости и разпределение. Биохимичен състав. Стави, видове и естествен ход на ставите. Чести ставни проблеми. Гръбнак – правилно положение, отклонения и аномалии на гръбнака. Други проблеми на гръбнака;

3 тема. Анатомия 2. Кинезиология. Лечебен пилатес.

Основни проблеми на:

– стъпала и глезени, с кои упражнения, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

– колене, с кои упражнения, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

– таз и тазо-бедрена става, с кои упражнения, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

– гръбначни изкривявания и с кои упражнения осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

– дископатия и дискова херния, при какви случаи осъществяваме лечение и кога превенция, примерна практика;

– изкривявания на шийния дял на гръбнака, кои упражнения и в каква последователност са подходящи за лечение;

4 тема. Хронични заболявания:

– хипертония, диабет, вродена или придобита сърдечна слабост приложение и пример на лечебна практика. Кои упражнения и дишания водят до лечение и облекчаване на състояние и кои са противопоказни?

– астма, примерна практика. Дихателни упражнения, водещи до лечение или облекчение и такива, които са противопоказни;

– хормонални дисбаланси, приложение и лечебна практика.

– детоксикация и подобряване на храносмиланато и проблеми на отделителната система. Проблем с наднорменото тегло – решения. Примерна програма;

– емоционална нестабилност, примерна програма и препоръки от Аюрведа и аромато-терапията;

– намаляване на стреса, примерна програма, препоръки от Аюрведа и аромато-терапията. Примерна програми при депресивни състояния;

– зависими, примерна програма;

– анорексия, булимия, орторексия, примерна програма;

5 тема. Анатомия 3. Нервна система. Класификация на нервната система. Рефлексна дъга. Симпатикова и парасимпатикова нервна система. Нервус вагус (блуждаещия нерв) и практики, които влияят върху него. Физиология: Медиатори и миелинови влакна.  Нов интерес на медицината към така наречената „закърняла жлеза“ – епифизата  (третото око) Какъв е начина, по който Йога влияе върху ума, вътрешните органи и жлезите с вътрешна секреция?  С кои практики конкретно и описание на тяхното правилно изпълнение? Как да разберем, че влияем положително върху парасимпатиковия дял? Ендокринна система. Как чрез практика на Йогалатес повлияваме  хормоналния баланс?;

6 тема.  Хранене. Формулата за изчисление на Общата обмяна в организма според извършената работа, която определя  количеството поемани калории. Класическо разделение на видовете храни и ролята им за изграждане на различните части в човешкото тяло. Различни източници на енергия  за човешкото тяло, класификация и функции.  Кое провокира опасността от диагнози като анорексия, орторексия и булимия  за икономически развитите региони в световен мащаб?;

* Всички следващи теми за задължителни само за преподаватели от 200- часовите обучения.

7 тема. Основни енергийни канали. Определение на чакри и нади. Дървото на чакрите. В кой период от човешкото развитие се развива дадена чакра. Причини за дисбаланс;

8 тема. Първа чакра. Оцеляване, корени, основа. Финансова стабилност, дом, семейство. Функции и таблични изражения. Дисбаланс. Проблеми на прекомерност или недостатъчност. Практика за балансиране;

9 тема. Втора чакра. Движение, промяна, секс. Функции и таблични изражения. Дисбаланси, прекомерност или недостатъчност. Емоционална стабилност, контактност и социални умения. Дисбаланси и практики за преодоляването им;

10 тема. Трета чакра. Сила, воля, самодисциплина. Функции и таблични изражения. Утвърждаване на Егото. Авторитарност и агресия. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им.;

11 тема. Четвърта чакра. Себе-приемане, любов, връзка, самоуважение. Основни функции и таблично изражение. Умението да прощаваме. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им:

12 тема. Пета чакра. Комуникация, звук, вибрация, творчество, себе-реализация. Артистични умения.Основни функции и таблично изражение. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност.;

13 тема. Шеста чакра. Интуиция, визуализация, разбиране. Усвояване на модели, интелигетност. Ясновидство като по-висша степен интуиция. Третото око. Основни функции и таблично изражение. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им. Асани, пранаяма, тратака. Въведение в медитация;

14 тема. Седма чакра. Мисъл, интелигентност, духовен растеж. Съзидателност, творчестово и отричане на модели. Основни функции и таблично изражение. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Методи за преодоляване. Пранаяма, тратака, медитация;

15 тема. Обобщение: чакрите като система, в постоянно движение и промяна. Възходящ и низходящ поток на енегия и формиране на „дървото“ на чакрите в конкретното тяло;

16 тема. Моделиране на Дървото на чакрите на двама в двойка.

17 тема. Техника и методология на преподаването. Планиране на Пилатес/Йогалатес заниманията с различна степен на натоварване, при различни възрастови групи и при групи със специални нужди ( наднормено тегло, ментални проблеми, зависими и др.). Индивидуален подход и създаване на връзка с практикуващите. Създаване и задържане на интереса у начинаещите към йога. Управление на групата. Насърчаване и разбиране. Често задавани въпроси от практикуващите;

18 тема. Построяване и структуриране на примерен  урок според целта на занятието и нивото на групата. Основни части на йога практиката;

19 тема. Маркетинг за създаване на пилатес студио или център.  Изисквания на съвременната пилатес зала и студио. Проучване на цени наем зала и райониране. Проучване на пазара, определяне на основните профили на бъдещите клиенти;

20 тема. Разработване на Бизнес план на Пилатес (Йогалатес) студио.

21 тема. Мениджмънт на Пилатес (Йогалатес) студио. Подбор на местоположението и определяне на първоначалните инвестиционни разходи и ценовата листа на бъдещото студио. Планиране на текущите месечни и годишни разходи на пилатес студиото. План на икономическия баланс от дейността: оптимистичен, песимистичен и реален подробен план на разходите и приходите за първата, втората и третата година от експлоатация. По-далечни прогнози.

Всички материали за само-подготовка като учебници, книги, теми, карти за запаметяване, видео-уроци за техники на изпълнение, видео-уроци, свързани с теорията и други са включени в цената на курса и се предоставят като текст, снимки и клипове по електронен път на обучавания. Те остават на негово разположение завинаги, но обучаваният няма право да ги разпространява.

Препоръчва се водене на записки по време на лекции.

Преподавателското обучение включва в съдържанието си Обучение за Пилатес инструктор от 80 часа и е с крайна цена 995, при заплащане наведнъж или 1200 лв. при заплащане на части.

Ще има занимания на открито винаги, когато прогнозите за времето го позволяват.

В случаите, когато се налага оправдано отсъствие на курсиста, материалът ще бъде наваксван с извънредна помощ от преподавателя.

Обучението по Пилатес е в традициите на оригиналния метод, наречен от своя автор Джоузеф Пилатес „Изкуството на контрологията“. Изучават се и съвременни методи и упражнения на този стил, както и допълнителни упражнения с пилатес ластик, пилатес топка и гирички. В изучавания материал намира място и Лечебния Пилатес, както е видно от изучаваните теми. По време на практика, преподавателят разяснява всяко едно упражнение като начин на изпълнение, начин на правилно дишане, дава варианти за начинаещи и варианти за напреднали, показва често допускани грешки, внимателно следи курсистите и ги коригира, при необходимост.

Курсистите завършват със степен Мастер CPT200 и могат да преподават четири различни специалности: Класически Мат Пилатес и съвременни техники, Лечебен Пилатес, Йогалатес и Баланс на чакрите.

По време на обучението курсистите ще трябва да подготвят определено количество писмени материали (есета) по преподадените теми и разбира се практически уроци за своите бъдещи ученици. Очаква се от курсиста да отделя 3 часа на ден, минимум 6 дни от седмицата за подготовка.

Обучението завършва с писмен (2 въпроса) и практически изпит (авторски урок), по време на който обучаваният демонстрира лекота на изпълнение при средна и висока степен на предизвикателство, хармонично развити сила, гъвкавост и издръжливост, концентрация и координация.

Бъдещият Пилатес преподавател 200 часа показва знания и умения при обяснението на правилното позициониране, движение и дишане по време на изпълнението на упражненията, разяснява понятието „енергийна централа“, в състояние е да опише основните принципи на метода, ползите и предимствата на Пилатес за здравето и красотата.

Продължителността на обучението е около два месеца и половина, присъствените занимания са в събота или в неделя целодневно.

В плана на курса са включени заниманията с преподавател като часове теория, техника на изпълнение и практика (водена от преподавателя и също така водена от курсиста и наблюдавана и оценявана от преподавателя), часовете за подготовка на писмените и практически домашни, тяхната проверка от преподавателя, само-подготовка по теория и практика.

Изпитът за присъствена форма на курс се провежда на място в зала.

Какво означава обучението да се осъществи онлайн?

Онлайн обучението е индивидуално и също така означава три неща:

Първо, материалът като теория и практика е абсолютно идентичен с този от присъствено обучение, получавате видеоуроци, учебници, схеми и диаграми онлайн. Практиките са видеоуроци и клипове.

Второ – има обратна връзка и изпитване след всяка взета тема теория. Това означава също дискусия върху материала и особено по все още спорни, интересни въпроси от теорията. Преподавателят Ви задава допълнителни въпроси върху материала, които да обмислите и подготвите за следващата среща.

Трето – има обратна връзка при техника на изпълнение, защото по електронен път подготвените от вас класове стават видими, проверяват се от преподавател и се дискутират с вас. Срещите са индивидуални (преподавател и обучаван). Всяко движение, упражнение, техника на дишане, обяснение по време на урока, подготвен от вас, се обсъжда индивидуално с преподавател.

Онлайн обучението е поточно: след като се уточнят нещата, които са добре и тези които има още да се усъвършенстват, преподавателят Ви представя и дава насоки за следващата порция теория плюс практика. Пояснява най-важните неща и къде да фокусирате своето внимание. В следващите дни Вие работите по 3 часа на ден само-подготовка и подавате информация към преподавателя. Следва ново разглеждане и дискутиране и така до приключване на материала като теория и практика.

Не е задължително да идвате до София за практически и писмен изпит. Това също може да се осъществи по електронен път за онлайн обучение. За реда и организацията на провеждане моля прочетете меню Въпроси.

 За записване за присъствено или онлайн е желателно да пишете на lotos4ever@gmail.com, 0888922075 или в контактната форма на този сайт, от където ще получите анкетен лист. В него  описвате своя досегашен опит в танци, Пилатес, аеробика или фитнес като обикновен практикуващ , в групи с учител или самостоятелно, здравословното си състояние и мотивите за кандидатстване. При старт на курса тези детайли се документират в регистрацията в първия ден от обучението. След одобрение, ще получите банкови детайли и заплащането се счита за записване.

Дати онлайн обучение: индивидуални, зависят взаимно свободните часове на обучавания и преподавателя за онлайн сесия в реално време.

Дати присъствено обучение (старт 21 юли 2019) ускорен летен курс, всяка събота и неделя:

21.07 – от 9.00 до 17.00, целодневно, практика и теория,

27.07 – от 9.00 до 17.00, целодневно, практика и теория,

03.08 – от 09.15 до 17.00, целодневно практика и теория,

04.08 – от 9.15 до 17.00, целодневно,

10.08 – от 9.15 до 17.00, целодневно,

11.08 – от 9.15 до 17.00, целодневно;

17.08 – от 9.15 до 17.00, целодневно.

Място на провеждане: студио Мусагеница.

Кандидатстването, одобрението и записването става в периода от 10 юни до 16 юли 2019 или до запълването на групите. Приемаме това събитие, което настъпи първо. За получаване на  анкетна форма за кандидатстване, моля пишете на lotos4ever@gmail.com, тел. 0888922075.

Стартови дати присъствена форма  до края на 2019:  28 септември и 23 ноември.

There are 11 comments on this post

 1. Daniela Decheva
  12 часа ago

  Може ли да ми пишете за цена на обучението или да ми изпратите контакти за връзка. Мерси 😊

  Reply
  1. даниела димчева
   7 часа ago

   Разбира се, цената на 200-часовото обучение е 1200 лв, но при заплащане наведнъж е 995. За контакти 0888922075 Д.Димчева. Приятен ден!

   Reply
  2. Lotos
   9 часа ago

   Цена за 200-часово 1200, при заплащане наведнъж е 995. Цена за 80-часово е 500 лв. Поздрави!

   Reply
  3. Lotos
   12 часа ago

   Моля пишете на lotos4ever@gmail.com за получаване на анкета за записване. Прекрасен ден!

   Reply
 2. Emiliya Yakimova
  10 часа ago

  Здравейте,

  Искам да се включа в курса по пилатес, цялостната програма, която стартира от 17.06.18. Ще платя в брой цялата сума, доколкото прочетох е 900 лв. Следващата седмица ще посетя вашето студио, за да отичним подробностите и заплатя сумата.

  Ще очаквам да се свържете с мен за вашето потвърждение!

  Поздрави,
  Емилия

  emiliya.yakimova@hotmail.com
  00359885970296

  Reply
 3. Яна Спилберг
  5 часа ago

  Здравейте! Искам да се запиша на курс за Пилатес инструктор, имам 10 години практика като клиент и смятам, че имам достатъчно добра спортна култура. Затова искам да завърша курс по Пилатес, защото, това според мен има много добро приложение.Въпросът ми е , винаги в неделя ли се провеждат занятията, или има и курс пре седмицата? И в колко часа е в неделя и колко време трае?

  Reply
  1. Lotos
   2 часа ago

   Да, разбира се. Имате достатъчно опит, присъствено обучението стартира на 18.11.2018, София. Оставам на разположение 0888922075. Хубава вечер!

   Reply
  2. Lotos
   12 часа ago

   Моля пишете на lotos4ever@gmail.com за получаване на анкета за записване. Прекрасен ден!

   Reply
 4. Владимир
  4 часа ago

  Здравейте искам да се запиша за курсовете за платеж какво трябва бива да направя, благодаря предварително

  Reply
  1. Lotos
   2 часа ago

   Да, стартират присъствено на 18.11.2018. Оставам на разположение 0888922075. Поздрави!

   Reply
  2. Lotos
   12 часа ago

   Моля пишете на lotos4ever@gmail.com за получаване на анкета за записване. Прекрасен ден!

   Reply

Абонирайте се