Обучение за Пилатес инструктори

Пилатес обучение за подготовка на инструктори, 80 часа.

Завършилите ще могат да водят групи и/или индивидуални занимания по Класически Мат Пилатас + Съвременни техники във всички нива (от начинаещи до напреднали).

Програма:

1 тема. Биография на Джоузеф Пилатес.  Философия на метода му. Основни принципи на метода Пилатес. Кое прави този метод уникален ? Ефективност и интензитет. Определение на понятието „Енергийна централа“. Техники на изпълнение;

2 тема. Анатомия 1. Опорно-двигателен апарат. Мускулна система. Състав, роля и видове мускули. Видове мускули според функцията им. Мускули антагонисти и мускули синергисти. Биохимичен състав. Разпределение по тялото. Костна структура. Видове кости и разпределение. Биохимичен състав. Стави, видове и естествен ход на ставите. Чести ставни проблеми. Гръбнак – физиологично положение. Видове гръбначни изкривявания. Други проблеми на гръбнака;

3 тема. Анатомия 2. Нервна система. Класификация на нервната система. Рефлексна дъга. Симпатикова и парасимпатикова нервна система. Нервус вагус (блуждаещия нерв) и практики, които влияят върху него. Физиология: Медиатори и миелинови влакна.  Ендокринна система. Вътрешни органи;

4 тема. Хранене. Формулата за изчисление на Общата обмяна в организма според извършената работа, която определя  количеството поемани калории. Класическо разделение на видовете храни и ролята им за изграждане на различните части в човешкото тяло. Различни източници на енергия  за човешкото тяло, класификация и функции.  Кое провокира опасността от диагнози като анорексия, орторексия и булимия  за икономически развитите региони в световен мащаб?

Продължителността на курса е около месец, присъствените занимания са в събота или неделя целодневно. В плана на курса са включени заниманията с преподавател като водени часове практика, водени часове лекции, класове за техника на изпълнение и практика (водена от преподавателя и също така водена от курсиста и наблюдавана и оценявана от преподавателя), часовете за проверка от преподавател на писмените и практически домашни, само-подготовка по теория и практика.

Всички материали като теми, учебници, илюстрации и клипове са включени в цената на курса и остават на разположение на обучавания. Последният, обаче няма право да ги разпространява.  По време на обучението курсистите ще трябва да подготвят определено количество писмени материали (есета) по преподадените теми и разбира се практически уроци за своите бъдещи ученици. Обучение завършва с писмен и практически изпит (авторски урок), по време на който обучаваният, бъдещ инструктор по пилатес демонстрира лекота на изпълнение при средна и висока степен на предизвикателство, умение да работи с начинаещи. Също така демонстрира хармонично развити сила, гъвкавост и издръжливост, концентрация и координация. Същият показва знания и умения при обяснението на правилното позициониране, движение и дишане по време на изпълнението на упражненията, разяснява понятието „енергийна централа“, в състояние е да опише основните принципи на метода, ползите и предимствата на Пилатес за здравето и красотата. По време на обучението се очаква курсистът да отделя 3 часа на ден, минимум 6 дни от седмицата за подготовка. Не е необходима предварителна подготовка по Пилатес за да стартирате този курс. Предимство е да имате предишни занимания в сферите на фитнес, аеробика, танци или спортни активности. След време, ако решите да продължат до 200-часов сертификат, не е необходимо да повтарят вече взетите теми, доплащат разликата от 700лв за  CPT200 и продължавате обучението си.

За записване  за присъствена или онлайн форма е желателно да пишете на lotos4ever@gmail.com, 0888922075 или на контактната форма тук, от където ще получите анкетен лист.  В него описвате  устно своя досегашен опит в масови спортове или танци, здравословното си състояние и мотивите за кандидатстване. След одобрение ще получите банкови детайли. Заплащането поне на първа вноска се счита за записване.  Данните от анкетата се документират в регистрация в първия ден от обучението.

Изпитът на присъственото обучение по теория се провежда на място в зала.

Какво представлява онлайн обучението?

Онлайн обучението е индивидуално, следва същата програма като присъственото и също така означава три неща:

Първо, материалът като теория и практика е абсолютно идентичен с този от присъствено обучение, получавате видео-уроци, учебници, схеми и диаграми онлайн. Практиките са видеоуроци и клипове.

Второ – има обратна връзка и изпитване след всяка взета тема теория. Това означава също дискусия върху материала и особено по все още спорни, интересни въпроси от теорията. Преподавателят Ви задава допълнителни въпроси върху материала, които да обмислите и подготвите за следващата среща.

Трето – има обратна връзка при техника на изпълнение, защото по електронен път подготвените от вас класове стават видими, проверяват се от преподавател и се дискутират с вас. Всяко движение, упражнение, техника на дишане, обяснение по време на урока, подготвен от вас, се обсъжда индивидуално с преподавател.

Онлайн обучението е поточно: след като се уточнят нещата, които са добре и тези които има още да се усъвършенстват, преподавателят Ви представя и дава насоки за следващата порция теория плюс практика. Той Ви насочва за най-важните неща и къде да фокусирате своето внимание. В следващите дни Вие работите по 3 часа на ден само-подготовка и подавате информация към преподавателя. Следва ново разглеждане и дискутиране и така до приключване на материала като теория и практика.

Не е задължително да идвате до София за практически и писмен изпит. Това също може да се осъществи по електронен път за онлайн обучение. За отговор на възникнали въпроси, моля пишете на lotos4ever@gmail.com, 0888922075.

Дати онлайн обучение: индивидуални, зависят от взаимно свободните часове на обучавания и преподавателя за онлайн сесия в реално време.

Дати присъствено обучение (старт 20 януари 2019): 20.01, 27.01, 10.02, 17.02. Изпит теория –  17 февруари, изпит практика и предаване на курсова работа – до 26 февруари, финал и сертифициране 26 февруари, 2019, София.

Цената е 500лв. Възможно е разсрочено плащане. Моля, проверете подменю Цени.

Кандидатстването, одобрението и записването става в периода от 29  ноември, 2018 година  до 16 януари, 2019 или до запълването на групите. Приемаме това събитие, което настъпи първо. За получаване на  анкетна форма за кандидатстване, моля пишете на lotos4ever@gmail.com, 0888922075.

Място присъствено обучение (студиото се избира измежду трите, посочени в Контакти, една седмица преди старта).