CJDI80 Курс за инструктори Jumpfit/Dencefit аеробика

Планът на Аеробната тренировка се състои се от загрявка, кардио част и разпуксане. Тренировката включва още: упражнения на земя,  упражнения с леки гирички, упражнения за разтягане (стречинг). Всички те са залегнали в практическото обучение Денсфит аеробика на Lotos4ever.  Предлагаме и списък със задължително изучаваните  теоретични теми:

  1. Кардио-тренировка, анаеробна и аеробна пулсова честота. Изчисляване на възможните  граници на аеробния пулс според физически и други данни. Изчисляването на тези граници, при които  кардио-ефекта и изгарянето на мазните са най-оптимални;
  2. Опорно-двигателен апарат. Костна структура, ставни връзки. Предотвратяване на евентуални травми. Мускулна система и видове мускули. Определяне на мускулите като синергисти и антагонисти. Предотвратяване на преумора и евентуални травми. Действия, които да предприемем в тези случаи. Нервна система и ендокринна система в човешкото тяло;
  3. Здравословно хранене. Основни видове храни според съвременното здравословно хранене. Взаимодействие на химични елементи и витамини в тялото. Тяхната роля за правилното функциониране на вътрешните органи и движенията на тялото;
  4. Етикет и морални качества на Аеробния инструктор. Разнообразяване на заниманията. Допълнителни средства като лента, гирички и топки.

Обучението завършва с разработването на една от изучаваните теоретични теми писмено и практически изпит, който е авторски урок в рамките на 30 минути, замислен и поднесен от бъдещия  инструктор по Денсфит аеробика. Урокът трябва да има съставни части: загряване, аеробен танц, заключителна част. Изпитваният демонстрира свобода на изпълнение и точна демонстрация на тренировката, умения да я поднесе като визия и обяснения.

Обучението се провежда в два поредни уикенда, четири дни,  присъствено и целодневно. Практиката и техниката на изпълнение заемат 3/4 от програмата.  Получавате разработени 10 готови хореографии по Денс фит аеробика. Бъдете готови да започнете сутринта и да продължите интензивна тренировка до обед. По време на почивките записвате готовите уроци. Следва обедна почивка заедно, гарнирана с работна дискусия, часове теория и отново тренировка. Продължителност от 9 часа до 17 часа. Онлайн обучението е индивидуално, така че провеждането става във взаимно удобно време за обучавания и преподавателя. Онлайн вариант е индивидуален, така че, там е въпрос на уточняване на взаимно свободното време на преподавател и курсист.

Всички материали и изпити са включени в обявената крайна цена. Заплатени депозити не се връщат.

Записването става след кратко интервю на 0888922075 или попълнете анкета, която може да получите от  lotos4ever@gmail.com,. При старт на курса тези данни се документират в регистрацията. След одобрение следва плащане, което се счита за записване.

Стартови дати  до края на 2020: 26 септември, онлайн.

При записване на втори модул Табата заедно с Денсфит аеробика получавате втория модул на цена 400 лв.

Какво представлява онлайн обучението? Моля напишете запитване за да получите правилника за Онлайн обучение.

Дати онлайн обучение: индивидуални, зависят от взаимно  свободните часове на обучавания и преподавателя за онлайн сесия в реално време.

Тренировка: Цвети Георгиева, CPT200, Jumpfit/Dencefit инструктор 200.

Теория: Даниела Димчева, CPT500.

Място присъствено обучение: (студиото се избира измежду трите, посочени в Контакти, една седмица преди старта).