Базисен 80-часов Йога курс

Базисен Йога курс – Първа стъпка към сертификат,  80 ч.  сертификат Basic.

Програма: 1, 2, 5,6 от списъка на темите на 200-часовото обучение по Йога.

Курсът се провежда в присъствен и онлайн вариант. Практическият изпит се състои от авторски урок в рамките на 30 мин. по предварително зададена тема. Писмен изпит е разработване на тема от теорията.

Завършилите получават Сертификат за успешно усвоили материала и практиката на Йога базисен курс 80 часа, който е първа стъпка от евентуалното им обучение за преподаватели. Доплащането за бъдещото им евентуално обучение  е 700 лв. Продължителността на курса е около месец, присъствените занимания са в събота или в неделя целодневно. В плана на курса са включени заниманията с преподавател като часове теория, техника на изпълнение и практика (водена от преподавателя и също така водена от курсиста и наблюдавана и оценявана от преподавателя), часовете за подготовка на писмените и практически домашни, само-подготовка по теорията.

Всички материали за само-подготовка са включени в цената на курса и се предоставят като текст, развити теми, учебници, карти за запаметяване или като видео-уроци по електронен път. Препоръчително е водене на записки по време на лекции.  Очаква се от курсиста да отделя 3 часа на ден, минимум 6 дни от седмицата за подготовка.

Изпитът на присъствено обучение по теория се провежда на място в зала.

Какво представлява онлайн обучението?

Онлайн обучението е индивидуално и също така означава три неща:

Първо, материалът като теория и практика е абсолютно идентичен с този от присъствено обучение, получавате видеоуроци, учебници, схеми и диаграми онлайн. Практиките са видеоуроци и клипове.

Второ – има обратна връзка и изпитване след всяка взета тема теория. Това означава също дискусия върху материала и особено по все още спорни, интересни въпроси от теорията. Преподавателят Ви задава допълнителни въпроси върху материала, които да обмислите и подготвите за следващата среща.

Трето – има обратна връзка при техника на изпълнение, защото по електронен път подготвените от вас класове стават видими, проверяват се от преподавател и се дискутират с вас. Всяко движение, асана, техника на дишане, обяснение по време на урока, подготвен от вас, се обсъжда индивидуално с преподавател.

Онлайн обучението е поточно: след като се уточнят нещата, които са добре и тези които има още да се усъвършенстват, преподавателят Ви представя и дава насоки за следващата порция теория плюс практика. Пояснява най-важните неща и къде да фокусирате своето внимание. В следващите дни Вие работите по 3 часа на ден само-подготовка и подавате информация към преподавателя. Следва ново разглеждане и дискутиране и така до приключване на материала като теория и практика.

Не е задължително да идвате до София за практически и писмен изпит. Това също може да се осъществи по електронен път за онлайн обучение. За реда и организацията на провеждане моля прочетете меню Въпроси.

 В анкетна форма описвате устно своя досегашен опит в Йога като обикновен практикуващ , в групи с учител или самостоятелно, здравословното си състояние и мотивите за кандидатстване. При старт на обучението тези детайли се документират в регистрацията. След одобрение получавате банкови детайли и заплащането се счита за записване.

Цената е 500 лв. Възможно е разсрочено плащане.

Дати онлайн обучение: индивидуални, зависят от взаимно свободните часове на обучавания и преподавателя за онлайн сесия в реално време.

Дати присъствено обучение (старт 21 юли 2019) ускорен летен курс, всяка събота и неделя:

21.07 – от 9.00 до 17.00, целодневно, практика и теория;

27.07 – от 11.30 до 18.00, целодневно, практика и теория;

03.08 – от , 11.30 до 18.00, целодневно практика и теория, Очистващи практики;

04.08 – от 9.15 до 18.00, целодневно, практика и теория;

Кандидатстването, одобрението и записването става в периода от 11  юни до 16 юли, 2019  или до запълването на групите. Приемаме това събитие, което настъпи първо. За получаване на  анкетна форма за кандидатстване, моля пишете на lotos4ever@gmail.com.

Стартови дати до края на 2019:  28 септември и 23 ноември.

Място присъствено обучение: (студиото се избира измежду трите, посочени в Контакти, една седмица преди старта).