Базисен 80-часов Йога курс

Базисен Йога курс – Първа стъпка към сертификат,  80 ч.  сертификат Basic.

Програма: 1, 2, 5,6 от списъка на темите на 200-часовото обучение по Йога.

Курсът се провежда в присъствен и онлайн вариант. Практическият изпит се състои от авторски урок в рамките на 30 мин. по предварително зададена тема. Писмен изпит е разработване на тема от теорията.

Завършилите получават Сертификат за успешно усвоили материала и практиката на Йога базисен курс 80 часа, който е първа стъпка от евентуалното им обучение за преподаватели. Доплащането за бъдещото им евентуално обучение  е 700 лв. Продължителността на курса е около месец, присъствените занимания са в събота или в неделя целодневно. В плана на курса са включени заниманията с преподавател като часове теория, техника на изпълнение и практика (водена от преподавателя и също така водена от курсиста и наблюдавана и оценявана от преподавателя), часовете за подготовка на писмените и практически домашни, само-подготовка по теорията.

Всички материали за само-подготовка са включени в цената на курса и се предоставят като текст, развити теми, учебници, карти за запаметяване или като видео-уроци по електронен път. Препоръчително е водене на записки по време на лекции.  Очаква се от курсиста да отделя 3 часа на ден, минимум 6 дни от седмицата за подготовка.

Изпитът на присъствено обучение по теория се провежда на място в зала.

Какво представлява онлайн обучението?

Онлайн обучението е индивидуално и също така означава три неща:

Първо, материалът като теория и практика е абсолютно идентичен с този от присъствено обучение, получавате видеоуроци, учебници, схеми и диаграми онлайн. Практиките са видеоуроци и клипове.

Второ – има обратна връзка и изпитване след всяка взета тема теория. Това означава също дискусия върху материала и особено по все още спорни, интересни въпроси от теорията. Преподавателят Ви задава допълнителни въпроси върху материала, които да обмислите и подготвите за следващата среща.

Трето – има обратна връзка при техника на изпълнение, защото по електронен път подготвените от вас класове стават видими, проверяват се от преподавател и се дискутират с вас. Всяко движение, асана, техника на дишане, обяснение по време на урока, подготвен от вас, се обсъжда индивидуално с преподавател.

Онлайн обучението е поточно: след като се уточнят нещата, които са добре и тези които има още да се усъвършенстват, преподавателят Ви представя и дава насоки за следващата порция теория плюс практика. Пояснява най-важните неща и къде да фокусирате своето внимание. В следващите дни Вие работите по 3 часа на ден само-подготовка и подавате информация към преподавателя. Следва ново разглеждане и дискутиране и така до приключване на материала като теория и практика.

Не е задължително да идвате до София за практически и писмен изпит. Това също може да се осъществи по електронен път за онлайн обучение. За реда и организацията на провеждане моля прочетете меню Въпроси.

 В анкетна форма описвате устно своя досегашен опит в Йога като обикновен практикуващ , в групи с учител или самостоятелно, здравословното си състояние и мотивите за кандидатстване. При старт на обучението тези детайли се документират в регистрацията. След одобрение получавате банкови детайли и заплащането се счита за записване.

Цената е 500 лв. Възможно е разсрочено плащане.

Дати онлайн обучение: индивидуални, зависят от взаимно свободните часове на обучавания и преподавателя за онлайн сесия в реално време.

Дати присъствено обучение (старт 20 януари 2019):  изпит теория –  17 март, изпит практика и предаване на курсова работа – до 10 април, финал и сертифициране 14 април 2019, София.

Кандидатстването, одобрението и записването става в периода от 29  ноември, 2018 година  до 16 януари, 2019 или до запълването на групите. Приемаме това събитие, което настъпи първо. За получаване на  анкетна форма за кандидатстване, моля пишете на lotos4ever@gmail.com.

Място присъствено обучение: (студиото се избира измежду трите, посочени в Контакти, една седмица преди старта).