We found available classes for you  

CYT300 Курс за сертифициран Йога преподавател: 300 часа

Кратко описание на курса: Това обучение е за вече завършилите Йога преподавател 200 часа.  Налично е и в онлайн вариант. То е естествено продължение на 200-часовия курс и продължава с още...

CYT200 Курс за сертифициран йога преподавател: 200 часа

Кратко описание   Йога курсът включва както теория, така и практика, подготвяйки ви цялостно за вашето призвание - да бъдете йога учител. Присъственото провеждане е в малки групи - до...

Базисен Йога курс: 80 часа

  Кратко описание Базисният курс включва първа, втора, пета и шеста лекции от списъка на темите на пълния CYT200 курс по йога: История и философия на Йога Анатомия, опорно-двигателен апарат...