Въпроси

1. За кого е предназначено Преподавателското 200-часово обучение?

За всички тези, които обединяват сърце и дух в призванието си да преподават. След успешно завършване те ще водят групи от различни нива в съответна сфера тук в България и в чужбина. Могат да работят в частни, общински и държавни фирми, институции  и организации. Могат да отворят студио или център в съответната сфера и да развиват собствен бизнес чрез фирма. Също така, ако предпочитат, могат да преподават без да е необходимо да регистрират фирма като се регистрират към НАП като самоосигуряващи се. Към курсове проявяват интерес също така професионалисти като учители, акушерки, фитнес инструктори, кинезитерапевти и други, които разширяват и обогатяват своята дейност. И така, нека обобщим, това е обучение е точно за Вас, ако:

 • Имате сериозен и траен интерес към дейността като наука и начин на живот и имате установена практика;
 • Желаете ново по-високо ниво;
 • Достигнали сте момент на застой в развитието си, а желаете прогрес;
 • Имате неутолима жажда за знания във всички сфери, свързани с вашата дейност;
 • Искате да узнаете това, което никой инструктор няма да Ви каже;
 • Имате трескавото желание да преподавате;
 • Или вече преподавате, но ви липсват техника и знания, необходимо вие формалното обучение;
 • Желаете да сте максимално полезни като преподаватели;
 • Търсите сериозно обучение, което наистина ще ви е от полза;
 • Желаете обучението ви да е максимално гъвкаво, но в същото време и ефективно;
 • Не знаете предварително ангажиментите си и ще е добре да имате свобода и избор в планирането на времето за учене;
 • Понякога имате нужда от индивидуални срещи с Вашия преподавател.

2. За кого е предназначено Базисното обучение Йога от 80 часа?

За всички тези, които се чувстват привлечени и щастливи, практикувайки. След успешна Първа стъпка, при желание или пък след време, те биха могли да продължат обучението си  до Преподавателския сертификат 200 часа без да е необходимо да повтарят взетите вече теми.  За това обучение не е необходимо да имате предишни практики.

Необходимо ли е първо да премина успешно Базисен курс като първа стъпка и после да продължа с Преподавателски курс?

Не, не е необходимо, стига да имате поне година време предишни занимания като редови практикуващ, било то в студио или самостоятелно вкъщи.

3. Какво е Lotos4ever?

Международна асоциация на професионалисти развиващи физически и ментални практики. Дейностите им са в широк диапазон и включват  йога, пилатес, релаксация и медитация и също така дейности като лечебна гимнастика, аеробика, фитнес гимнастика, табата, зравословни режими, диетология, кинезитерапия, психология, масажи и процедури. Включва подготовка и обучение на кадри в тези области и дистрибуция на стоки и услуги  за провеждането им.

 Lotos4ever  ресурсен партньор за обучение на кадри, доставка на услуги и консултантска дейност в сферите на кинезиология, диетология, йога, медитация, баланс на чакрите, пилатес, аеробика и лечебна гимнастика. Осигурява образователни, презентационни и мрежови възможности. Предлага работни места в чужбина, София и други български градове при търсене на съответните позиции от работодатели.

4. Къде може да преподавате след завършване?

В България и в чужбина. Сертификатите са издават на български и на английски.

5. След успешно взимане на 200-часов преподавателски сертификат необходимо ли е да взимам и други  сертификати за да преподавам?

Сертификатът за преподаване се взима веднъж, а надграждането и усъвършенстването в различни семинари и тренинги продължава цял живот. Съществуват още много специалности (Йога за деца, Йога за бременни, Лечебен Пилатес), които бихте могли да усвоите. Също така можете да разширите нивото до 300 или 500 часа преподавателски сертификат.

6. Как става записването?

За записване, моля пишете в контактната форма или директо на lotos4ever@gmail.com, изразявайки в свободна форма Вашето желание да участвате в съответното обучение и в коя форма присъствена или онлайн. Ще получите  форма за попълване и когато сте готови ще получите отговор. След одобрение, ще Ви бъдат изпратени банкови детайли за заплащане и записване. Регистрацията в обучението става на място при присъствено обучение или онлайн при първа среща между преподавател и обучаван.

7. Има ли разлика между онлайн и присъственото обучение?

Единствената е  в начина на провеждане, който е ясен от имената на различните форми на обучение. Съдържанието на присъствения и онлайн курса е абсолютно идентично като теория и практика. Направете запитване в контактната форма на този сайт за да Ви изпратят правилника на Онлайн обучението. Определен плюс за онлайн обучението е това, че курсистите получават видео-уроците завинаги, но нямат право да ги разпространяват. Няма разлика в сертификатите, получавани след обучение онлайн или присъствено.

8. Какво става ако се наложи да отсъствам?

При уважителни причини, преподавателят полага допълнителни усилия за да наваксате с материала и практиките. Темите за всеки един курс са точно дефинирани и вие разполагате с всички тях.

9. Как протича обновяването? Защо е необходимо то?

Това е представяне на урок в рамките на 20 – 25 минути по предварително зададена тема, в който преподавателят  защитава своето професионално ниво в съответната област. Провежда се след като мине една година след издаване на сертификата. Той може да бъде във вече създадената групата на съответния инструктор или преподавател или може да бъде представен самостоятелно. Урокът за актуализация може да бъде представен на някой от семинарите или да бъде предоставен на запис (файл, flash-mob памет и друти). След успешно представяне на урока за обновяването, името и специалността на преподавателя се публикуват в списъка на успешно обновени сертификати в този сайт. Това е свидетелство за професионално израстване и стаж в съответната област като доказан учител на високо ниво. В края на страницата се намира  списък с имената на нашите преподаватели и инструктори, които са завършили през текущата година. В него са и тези, които са обновили своя сертификат. Вашето име, специалност и квалификация, стажа Ви на преподавател могат да бъдат открити и разпознати тук. И така да обобщим, сертификатът е с неограничена валидност и той доказва, че обучението е успешно завършено на една конкретна дата. Ако от тази дата вече е изтекла поне една година е препоръчително обновяване, което доказва: първо, че преподавателят  е в прекрасна форма сега, второ че преподава и трето, че вече е натрупал стаж. Тук се публикуват имената само получени преди една година или обновени сертификати.

10. С какъв изпит завършва обучението?

В края Преподавателския курс  200 часа, участниците получават изпитен проект , който реализират като свои авторски уроци. За писмен изпит  получават два въпроса от целия материал. По време на самото обучение курсистите получават множество писмени домашни и практически задания.

11. Мога ли да платя разсрочено?

Всички курсове могат да бъдат платени разсрочено, освен при ползване на отстъпка от 205 лева за 200-часовия преподавателски курс. За етапите на разсрочването, моля пишете в контактаната форма на настоящия сайт.

12. Какво следва, ако курсистът прекъсне своето обучение или не се представи на писмено или практическо оценяване? 

В този случай, той може да направи това в следващите месеци, когато има обявена дата за писмен или практически изпит, без да дължи допълнителна такса в срок от една календарна година от дата на регистрацията му в обучението.

Какво се прави, ако вече е изминала тази година или повече? В този случай, курсистът ще се яви на писмен или практически изпит, когато има обявени дати за това, но вече дължи 80 лева такса за това явяване и оценяване.