Въпроси

1. За кого е предназначено Преподавателското 200-часово обучение?

За всички тези, които обединяват сърце и дух в призванието си да преподават. След успешно завършване те ще водят групи от различни нива в съответна сфера тук в България и в чужбина. Могат да работят в частни, общински и държавни фирми, институции  и организации. Могат да отворят студио или център в съответната сфера и да развиват собствен бизнес чрез фирма. Също така, ако предпочитат, могат да преподават без да е необходимо да регистрират фирма като се регистрират към НАП като самоосигуряващи се. Към курсове проявяват интерес и различни вече изявени професионалисти като учители, акушерки, фитнес инструктори, кинезитерапевти и други, които разширяват и обогатяват своята дейност с Йога, Пилатес или Денс Фит аеробика. За 200-часовото обучение е необходимо да имате предишни занимания като ученик в група или самостоятелно в продължение поне на една година. И така, нека обобщим, това е обучение е точно за Вас, ако:

 • Имате сериозен и траен интерес към дейността като наука и начин на живот и имате установена практика;
 • Желаете ново по-високо ниво;
 • Достигнали сте момент на застой в развитието си, а желаете прогрес;
 • Имате неутолима жажда за знания във всички сфери, свързани с вашата дейност;
 • Искате да узнаете това, което никой инструктор няма да Ви каже;
 • Имате трескавото желание да преподавате;
 • Или вече преподавате, но ви липсват техника и знания, необходимо вие формалното обучение;
 • Желаете да сте максимално полезни като преподаватели;
 • Търсите сериозно обучение, което наистина ще ви е от полза;
 • Желаете обучението ви да е максимално гъвкаво, но в същото време и ефективно;
 • Не знаете предварително ангажиментите си и ще е добре да имате свобода и избор в планирането на времето за учене;
 • Понякога имате нужда от индивидуални срещи с Вашия преподавател.

2. За кого е предназначено Базисното обучение от 80 часа?

За всички тези, които се чувстват привлечени и щастливи, практикувайки. След успешна Първа стъпка, при желание или пък след време, те биха могли да продължат обучението си  до Преподавателския сертификат без да е необходимо да повтарят взетите вече теми.  За това обучение не е необходимо да имате предишни занимания.

Необходимо ли е първо да премина успешно Базисен курс като първа стъпка и после да продължа с Преподавателски курс?

Не, не е необходимо, стига да имате поне година време предишни занимания като ученик, било то в студио или самостоятелно вкъщи.

3. Какво е ISPA World?

Международна асоциация на професионалисти развиващи физически и ментални практики по цял свят. Дейностите им са в широк диапазон и включват  йога, пилатес, релаксация и медитация и също така дейности като лечебна гимнастика, аеробика, фитнес гимнастика, табата, зравословни режими, диетология, кинезитерапия, психология, масажи и процедури. Включва подготовка и обучение на кадри в тези области и дистрибуция на стоки и услуги  за провеждането им.

 Lotos4ever e ISPA ресурсен партньор за обучение на кадри, доставка на услуги и консултантска дейност в сферите на кинезиология, диетология, йога, медитация, баланс на чакрите, пилатес, аеробика и лечебна гимнастика. Осигурява образователни, презентационни и мрежови възможности. Предлага работни места в чужбина, София и други градове при търсене на съответните позиции от работодател.

4. Къде е признат ISPA сертификата?

Във всички страни.

5. След успешно взимане на ISPA преподавателски сертификат необходимо ли е да взимам и други световни сертификати за да преподавам?

Не, не е необходимо. В света съществуват огромен брой съюзи, федерации и други обединения, чиято сфера на дейност е много по-тясна и разпознаваемостта им в международен мащаб, съответно, е много по-трудна отколкото на ISPA сертификата. Ясно е, че ISPА сертификът за преподаване се взима веднъж, а надграждането и усъвършенстването в различни семинари и тренинги продължава цял живот. Съществуват още много специалности (Йога за деца, Йога за бременни, Лечебен Пилатес), които бихте могли да усвоите. Също така можете да разширите нивото до 300 или 500 часа преподавателски сертификат.

6. Как става записването?

След кратко интервю по телефон или скайп. Важно е да се определи нивото на предишната практика, ако има такава, както  и мотивацията и морала на личността. По време на интервюто определяме коя форма ще Ви бъде удобна за обучението: присъствена или онлайн, уточнява се графика на заниманията. След това ще получите детайли за заплащане. След като платите, попълвате регистрация, електронно или на хартиен носител и се попълва формуляр за здравословното състояние.

7. Има ли разлика между онлайн и присъственото обучение?

Единствената е  в начина на провеждане, който е ясен от имената на различните форми на обучение. Съдържанието на присъствения и онлайн курса е абсолютно идентично като теория и практика.  Онлайн курсистите, освен че ще имат сканирани учебници и видео-уроци, получават и подробни инсрукции за това как ще се осъществи обратната връзка, в която показват на преподавателя какво са усвоили от вече преподадения  материал и как го прилагат в практиките-уроци за техните бъдещи ученици. Определен плюс за онлайн обучението е това, че курсистите получават видео-уроците завинаги, но нямат право да ги разпространяват.

8. Как се осъществява онлайн обучението?

Освен горния текст можем да добавим, че онлайн обучението е индивидуално (вие и преподавателя), във взаимно удобно време за двамата. Освен жива връзка, по електронен път получавате текстове, учебници, илюстрации и клипове. Практиките или тренировките подготвени от вас също стават видими и се гледат и коригират от преподавател. Последният ще ви обясни подробно какво да направите за да осъществим това. Важно е да се знае, че всички от онлайн обучението могат да присъстват на живо на лекции , когато пожелаят, без да е необходимо доплащане.

9. Какво става ако се наложи да отсъствам?

При уважителни причини, преподавателят полага допълнителни усилия за да наваксате с материала и практиките. Темите за всеки един курс са точно дефинирани. Курсистът, към края на обучение си, подписва декларация за броя на темите, които са му преподадени, така че, пропуски от материала са невъзможни.

10. Как протича обновяването? Защо е необходимо то?

Това е представяне на урок в рамките на 20 – 25 мин. за 80-ч. сертификат и 60 мин. за 200-ч. сертификат по предварително зададена тема, в който преподавателят отново защитават своето професионално ниво в съответната област. Провежда се след една година след издаване на сертификата. Той може да бъде във вече създадената групата на съответния инструктор или преподавател или може да бъде представен самостоятелно. Урокът за актуализация може да бъде представен на някой от семинарите или да бъде предоставен на запис (файл, флашка и др.). След успешно представяне на урока за обновянането, името и специалността на преподавателя се публикуват в списъка на успешно обновени сертификати в този сайт . Това е свидетелство за професионално израстване и стаж в осъответната област като доказан учител на високо ниво. В края на страницата се намира  списък с имената на нашите преподаватели и инструктори, които са завършили през текущата година. В него са и тези, които са обновили своя сертификат. Вашето име, специалност и квалификация, стажа Ви на преподавател могат да бъдат открити и разпознати тук. И така да обобщим, сертификатът е с неограничена валидност и той доказва, че обучението е успешно завършено на една конкретна дата. Ако от тази дата вече е изтекла поне една година е препоръчително обновяване, което доказва: първо, че преподавателят  е в прекрасна форма сега, второ че преподава и трето, че вече е натрупал стаж. Тук се публикуват имената само получени преди една година или обновени сертификати.

11. С какъв изпит завършва обучението?

В края на Базисния инструкторски 80 ч. или на Преподавателския курс  200 ч., участниците получават изпитен проект , който реализират като свой авторски урок (присъствено в зала, на жива връзка или на запис). За инструкторски сертификат 80 ч., изпитния урок е от 20 – 30 минути. За преподавателския сертификат 200 ч. , изпитът е 60 минути. След авторския урок курсистите  получават и два въпроса от целия материал за писмен изпит. По време на самото обучение курсистите получават множество писмени домашни, които трябва да подготвят и предадат всичките, включително Курсова работа. Също така получава и множество практически задания, които също трябва да подготвят до степен да представят малък урок.

12. Мога ли да продължа обучението си след завършване на Базисен 80-часов курс с Преподавателски 200 ч. или друг?

Да, разбира се. При положение, че сте завършили базисния не по-отдавна от преди една година.

Най-изгодният вариант за продължаване на обучението от 80- до 200-часово е да завършите базисния и малко преди изпитното представяне да заявите желанието си за продължаване. Може да не продължите веднага, а след време, но е важно да не получите междинен сертификат за 80-часово обучение.  Вместо документ продължавате с още 120 часа  програма, която може да стартирате в рамките на една година. След изпитно представяне получавате вече Преподавателски 200-часов сертификат. По този начин Преподавателското обучение Ви излиза 1200 лв., вместо първо 500 и после още 1200 (общо 1700).

Всеки курсист започнал 50-часов базисен курс има право при желание да продължи обучението си в 200-часов курс за преподаватели.

Всички курсове могат да бъдат платени разсрочено, освен при ползване на отстъпка от 205 лв.

13. Еднакви ли са сертификатите на завършилите он лайн и завършилите присъствено?

Сертификатите са с ISPA международна акредитация, издават се в два екземпляра, на бългаски за страната и на английски за чужбина. Сертификатите от присъствено и он лайн обучение са еднакви.