Курсове

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЙОГА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 200 часа, ISPA CYT200

Списък на темите за 200-часово обучение Йога преподавател:

1 тема. История и философия на Йога. Първи исторически сведения за Йога. Какво представлява Йога? Учение, религия или философия. Първи писмени източници: Упанишадите, Веданта, Рамаяна от Валмики и Махабрата от Вяса, Бхагавадгита и епоса за война Арджуна, Йога сутрите на Патанджали, Хатха-Йога Прадипика от Сватмарама. Определения за Йога. Кое е основно философско различие между Йога и Западната философия? Субективна и обективна реалност. Видове Йога. Осемте стъпки на Раджа Йога.Моралните принципи застъпени в Яма и Нияма. Пречки по пътя на Йога (задължителна тема за Йога 50 и 200 ч.); 

2 тема.  АНАТОМИЯ 1. Опорно-двигателен апарат. Мускулна система. Състав, роля и видове мускули. Видове мускули според функцията им да осъществяват движение на тялото. Мускули синергисти и мускули антагонисти. Биохимичен състав. Разпределение по тялото.  Костна структура. Видове кости и разпределение. Биохимичен състав. Стави, видове стави според способността им на движение. Чести ставни проблеми. Гръбнак - правилно положение, отклонения и аномалии на гръбнака. Други проблеми на гръбнака;  (задължителна за всички); 

3 тема. Анатомия 2. Кинезиология:

Основни проблеми на:

- стъпала и глезени,  с кои пози, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

- колене, с кои пози, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

- таз и тазо-бедрена става, с кои пози, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

- гръбначни изкривявания и с кои пози осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;

- дископатия и дискова херния, при какви случаи осъществяваме лечение и превенция, примерна практика;

- изкривявания на шийния дял на гръбнака, кои пози и в каква последователност са подходящи за лечение; (задължителна тема за преподаватели 200 ч. Йога).

4 тема. Хронични заболявания:

- хипертония (високо кръвно налягане), приложение и пример на лечебна практика. Кои пози и дишания водят до лечение и облекчаване на състояние и кои са противопоказни? Аюрведа съвети;

- астма, примерна практика. Пози и пранаяма, водещи до лечение или облекчение и такива, които са противопоказни. Аюрведа и ароматотерапия препоръки при астма.

- хормонални дисбаланси, приложение и лечебна практика. Препоръки от Аюрведа и ароматотерапия;

-  детокс и подобряване на храносмиланато и проблеми на отделителната система. Проблем с наднорменото тегло - решения. Пранаяма. Медитация. Примерна програма. Препоръки от Аюрведа;

- емоционална нестабилност, примерна програма и препоръки от Аюрведа и ароматотерапията;

- намаляване на стреса, примерна програма, препоръки от Аюрведа и ароматотерапията. Примерна програми при депресивни състояния;

- зависими, примерна програма;

- анорексия, булимия, орторексия, примерна програма;

- лечение чрез транформация. Основни стъпки.  (задължителна тема за преподаватели 200 ч. Йога).

5 тема. АНАТОМИЯ 3. Нервна система. Работа на невроните и рефлексна дъга. Класификация на нервната система. Рефлексна дъга. Медиатори. Как точно и чрез функцията на кои нерви Йога влияе върху ума, вътрешните органи и жлезите с вътрешна секреция? С кои практики и описание на тяхното правилно изпълнение? Ендокринна система и Йога. Как Йога повлиява върху хормоналния баланс?(задължителна за всички).

6 тема. Физиология. Хранене. Видове храни според съвременната диетология. Учението аюрведа и храненето. (задължителна за всички).

* Всички следващи теми за задължителни само за преподаватели от 200- часовите обучения.

7 тема. Основни енергийни канали. Определение на чакри и нади. Дървото на чакрите. В кой период от човешкото развитие се развива дадена чакра. Причини за дисбаланс; 

8 тема. Първа чакра. Оцеляване, корени, основа. Финансова стабилност, дом, семейство. Функции и таблични изражения. Дисбаланс. Проблеми на прекомерност или недостатъчност. Практика за балансиране. Асани;

9 тема. Втора чакра. Движение, промяна, секс.  Функции и таблични изражения. Дисбаланси, прекомерност или недостатъчност. Емоционална стабилност, контактност и социални умения. Дисбаланси и практики за преодоляването им. Асани и движения;

10 тема. Трета чакра. Сила, воля, самодисциплина. Функции и таблични изражения. Нерешителност, слаба самодисциплина. Утвърждаване на Егото. Авторитарност и агресия. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им. Асани и пранаяма;

11 тема. Четвърта чакра. Себеприемане, любов, връзка, самоуважение. Основни функции и таблично изражение. Умението да прощаваме. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им. Асани и пранаяма;

13 тема. Пета чакра. Комуникация, звук, вибрация, творчество. Артистични умени.Основни функции и таблично изражение.  Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им. Асани, пранаяма, мантри;

14 тема. Шеста чакра. Интуиция, визуализация, разбиране. Ясновидство и интуиция. Третото око. Основни функции и таблично изражение. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им. Асани, пранаяма, тратака. Въведение в медитация;

15 тема. Седма чакра. Мисъл, интелигентност, духовен растеж. Съзидателност. Основни функции и таблично изражение. Дисбаланс, прекомернос или недостатъчност. Методи за преодоляване. Пранаяма, тратака, медитация. Други предмедитативни техники, определение на понятието медитация;

16 тема. Моделиране на Дървото на чакрите. Модел "дърво на чакрите" на двама във връзка. Взаимоотношения и прогнози за развитие на връзката.  Обобщение на Системата на чакрите на двамата.

Допълнителни теми:

1. Техника и методология на преподаването. Планиране на Йога заниманията с различна степен на натоварване при различни възрастови групи и при групи със специални нужди (зависими, наднормено тегло, ментални проблеми и др.). Индивидуален подход и отношение към практикуващите. Създаване и задържане на интереса у практикуващите. Управление на групата. Насърчаване и разбиране. Често задавани въпроси от практикуващите.

2. Маркетинг и създаване на група. Проучване, планиране и управление на Йога студио. 

 Цена 1200 лв. с въможност за разсрочено плащане. Промоция при заплащане наведнъж  - отстъпка от 205 лв. Крайна цена 995.

     Завършилите 200-часовия курс на обучение получават Сертификат CYT200 (Certifited Yoga Teacher 200 hours) Сертифициран Йога Преподавател 200 часа и получават степен Мастер Йога преподавател. Те завършват с 4 специалности:  Хатха Йога, Виняса Йога, Лечебна Йога, Баланс на Чакрите. Завършилият Йога  CYT200 учител би могъл да ръководи групи и индивидуални занимания при различни нива.    

Курсът завършва с писмено разработване на 2 теми ( изтеглят се 2 въпроса от целия материал) и представяне на два 30 минутни авторски урока по предварително зададена тема. Курсът включва общо 16 теми теория и практика и две допълнителни.

Всички материали за  самоподготовка като учебници, книги, теми, карти за запаметяване, видео-уроци за техники на изпълнение, видео-уроци, свързани с теорията и др. са включени в цената на курса и се предоставят като текст, снимки и клипове по електронен път. Препоръчва се водене на записки по време на лекции. Преподавателското обучение включва в съдържанието си Базисен курс и е с крайна цена 995, при заплащане наведнъж или 1200 лв. при заплащане на части.

 БАЗИСЕН ЙОГА КУРС, 80 ч. международен ISPA сертификат YPre Basic, теми: 1, 2, 5 и 6-та от списъка на темите, посочени горе.

Курс Първа стъпка към сертификат.

Присъствена  и Онлайн форма на обучение - цена 500 лв. Възможност за разсрочено плащане.

Курсът се провежда в Присъствен и Онлайн вариант. Практическият изпит се състои от авторски урок в рамките на 30 мин. по предварително зададена тема.

Завършилите получават Сертификат за успешно изкарали Йога базисен курс 50 часа, който е първа стъпка от евентуалното им обучение за преподаватели. Цената на бъдещото им евентуално обучение до 200 часов сертификат е 700 лв.

Всички материали за самоподготовка са включени в цената на курса и се предоставят като текст, развити теми, учебници, карти за запаметяване или като видео-уроци по електронен път. Препоръчително е водене на записки по време на лекции.   

ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ  ЙОГА ЗА ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ, 80 часа, международен ISPA сертификат CYCT80, специализация

Курсът за детски йога инструктори се състои от 80 часа часа, заедно със самоподготовката. Ускорен вариант - провеждане в 4 поредни дни.  Необходима е кратка презентация от страна на кандидат-курсиста. За записване моля погледнете началната страница на настоящия сайт: Стъпки за записване в присъствено (или он лайн) обучение. Необходимите материали ще бъдат предоставени онлайн и са включени в цената на курса. Препоръчително е водене на записки по време на лекции.

Обучението включва:

-        Анатомия и физиология на детския организъм;

-        Особености на детската психика и тази при подрастващи;

-        Детска кинезиология. Основи видове гръбначни изкривявания по възрастови групи. Превенция и лечение с йога; 

-        Основи на педагогиката. Как да представим йога урока по забавен начин според възрастовата група. Различни методи и подходи. Игри и творчество;

-        Физически и психически качества, които Йога развива у децата. Преподава ли се Пранаяма в  детски групи? Кои пози от Хатха Йога са подходящи за различните възрастови групи и техните варианти. Модификация на Пранаяма за деца;

-        Как сами да разработим йога урок за деца;

-         Готови 50 примерни уроци за различни възрастови групи;

-        Развиване на основни физически качества като  гъвкавост, сила и издръжливост и усъвършенстване на ума в  координация и концетрация и всичко това поднесено в една несъзтезателна среда. Как да насърчаваме децата да модифициран и "скрояват" позата според собствени си възможности; 

-        Възпитаване в дух на толерантност и съпричастност;

-        Еко възпитание, рационално хранене и любов към  Природата;

-        Подготовка на децата за открит урок и презентация;

-        Изработване на презентация от бъдещите Йога учители и поднасянето й пред ръководители и директори на детски градини и училища, родители, собственици на йога студиа, детски цетрове и др.

Обучението завършва с писмена разработка на тема и авторски йога урок  като финален изпит. Възможно е онлайн форма на обучение. Цена - 500 лв.

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЙОГА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА, 80 часа, международен ISPA сертификат CYPT80 - специализация

Курсът е с продължителност от 4 седмици, при редовно обучение. За интензивно обучение, продължиелността е 4 дни целодневни занимания. Индивидуалните консултации и материалите като текст, разработени теми и учебници влизат в цената. Провежда се, както онлайн така и присъствено. Цена: 500 лв. Възможно е разсрочено плащане.

Курсът е предназначен за завършили вече йога преподаватели CYT200, акушерки, лекари, медицински сестри, социални служители, парамедици и бъдещи родители. Записването става след кратко събеседване, уточняване на предишна практика, курсове и тренинги, в които е участвал кандидата. Следва заплащане и попълване на регистрационна форма. Изучават се:

- Бременността - магически етап на промяна. Физиология на бременноста. Проследяване на бременноста от специалист-гинеколог. Безпроблемно протичаща бременност и нормално раждане;

- Периоди на бременноста. Йога пози и дихателни практики подходящи за всеки от тях. Кои дихателни практики от Йога са подходящи за нормално протичаща бременност?

- Йога нидра и релаксация;

- Специални дихателни техники и пози по време на раждането;

- Подходящото хранене през бременността;

- Медитативни практики подходящи за бременни. Позитевно мисленe и управлявана  визуализация;

- Възстановяване след раждане. Ефективността на йога практики при следродилна депресия;

- Разработка на йога практики по триместърите от бременността;

- Подходящи йога практики, които подпомагат възстановяването на майката след раждането;

- Подходящи йога практики, които подпомагат зачеването;

- Подходящи йога практики за бременни в офиса.

Препоръчително е водене на записки по време на лекциите.

Курсът завършва с разработване на писмена тема и авторски урок в рамките на 30 минути и получаване на сертификат за работа Йога през бременността CYPT80.

Обучение за Пилатес преподаватели 200 часа ISPA CPT200

Шестнадесет са задължителните теми на обучение за Пилатес преподавател 200 часа:
1 тема. Биография на Джоузеф Пилатес; Философия на метода му; Основни принципи; Кое прави този метод уникален ?; Ефективност и интензитет.; 
2 тема. АНАТОМИЯ 1. Опорно-двигателен апарат. Мускулна система. Състав, роля и видове мускули. Видове мускули според функцията им. Мускули антагонисти. Биохимичен състав. Разпределение по тялото. Костна структура. Видове кости и разпределение. Биохимичен състав. Стави, видове и естествен ход на ставите. Чести ставни проблеми. Гръбнак - правилно положение, отклонения и аномалии на гръбнака. Други проблеми на гръбнака; 
3 тема. Анатомия 2. Кинезиология.
Основни проблеми на:
- стъпала и глезени, с кои упражнения, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;
- колене, с кои упражнения, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;
- таз и тазо-бедрена става, с кои упражнения, осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;
- гръбначни изкривявания и с кои упражнения осъществяваме лечение и превенция, примерна лечебна практика;
- дископатия и дискова херния, при какви случаи осъществяваме лечение и кога превенция, примерна практика;
- изкривявания на шийния дял на гръбнака, кои упражнения и в каква последователност са подходящи за лечение; 
4 тема. Хронични заболявания:
- хипертония, диабет, вродена или придобита сърдечна слабост приложение и пример на лечебна практика. Кои упражнения и дишания водят до лечение и облекчаване на състояние и кои са противопоказни?
- астма, примерна практика. Дихателни упражнения, водещи до лечение или облекчение и такива, които са противопоказни;
- хормонални дисбаланси, приложение и лечебна практика. 
- детокс и подобряване на храносмиланато и проблеми на отделителната система. Проблем с наднорменото тегло - решения. Примерна програма;
- емоционална нестабилност, примерна програма и препоръки от Аюрведа и ароматотерапията;
- намаляване на стреса, примерна програма, препоръки от Аюрведа и ароматотерапията. Примерна програми при депресивни състояния;
- зависими, примерна програма;
- анорексия, булимия, орторексия, примерна програма;
5 тема. АНАТОМИЯ 3.Нервна система. Работа на невроните и рефлексна дъга. Деление на нервната система. Медиатори. Практики. Ендокринна система и Пилатес; 
6 тема. Физиология. Съвременно здравословно хранене. Видове храни според съвременната диетология. Примерни хранителни режими за детокс на организна;
* Всички следващи теми за задължителни само за преподаватели от 200- часовите обучения.
7 тема. Основни енергийни канали. Определение на чакри и нади. Дървото на чакрите. В кой период от човешкото развитие се развива дадена чакра. Причини за дисбаланс; 
8 тема. Първа чакра. Оцеляване, корени, основа. Финансова стабилност, дом, семейство. Функции и таблични изражения. Дисбаланс. Проблеми на прекомерност или недостатъчност. Практика за балансиране;
9 тема. Втора чакра. Движение, промяна, секс. Функции и таблични изражения. Дисбаланси, прекомерност или недостатъчност. Емоционална стабилност, контактност и социални умения. Дисбаланси и практики за преодоляването им;
10 тема. Трета чакра. Сила, воля, самодисциплина. Функции и таблични изражения. Утвърждаване на Егото. Авторитарност и агресия. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им.;
11 тема. Четвърта чакра. Себеприемане, любов, връзка, самоуважение. Основни функции и таблично изражение. Умението да прощаваме. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им:
13 тема. Пета чакра. Комуникация, звук, вибрация, творчество. Артистични умени.Основни функции и таблично изражение. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност.;
14 тема. Шеста чакра. Интуиция, визуализация, разбиране. Ясновидство като по-висша степен интуиция. Третото око. Основни функции и таблично изражение. Дисбаланс, прекомерност или недостатъчност. Практики за преодоляването им. Асани, пранаяма, тратака. Въведение в медитация;
15 тема. Седма чакра. Мисъл, интелигентност, духовен растеж. Съзидателност. Основни функции и таблично изражение. Дисбаланс, прекомернос или недостатъчност. Методи за преодоляване. Пранаяма, тратака, медитация;
16 тема. Моделиране на Дървото на чакрите. Индивидуално, двама във връзка или в група. Обобщение на Системата на чакрите.
Всички материали за самоподготовка като учебници, книги, теми, карти за запаметяване, видео-уроци за техники на изпълнение, видео-уроци, свързани с теорията и др. са включени в цената на курса и се предоставят като текст, снимки и клипове по електронен път. Препоръчва се водене на записки по време на лекции. Преподавателското обучение включва в съдържанието си Базисен курс и е с крайна цена 995, при заплащане наведнъж или 1200 лв. при заплащане на части. Ще има занимания на открито винаги, когато прогнозите за времето го позволяват. В случаите, когато се налага оправдано отсъствие на курсиста, материалът ще бъде наваксван с извънредна помощ от преподавателя. В края на курса всеки обучаван декларира, че е присъствал на преподаването на 16-те задължителни теми, което прави невъзможно пропускането на части от съдържанието на курса. Обучението по Пилатес е в традициите на оригиналния метод, наречен от своя автор Джоузеф Пилатес "Изкуството на контрологията". Изучават се и съвременни методи и упражнения на този стил, както и допълнителни упражнения с пилатес ластик и пилатес обръч, гирички. В изучавания материал намира място и Лечебния Пилатес, както е видно от изучаваните теми. По време на практика, преподавателят разяснява всяко едно упражнение като начин на изпълнение, начин на правилно дишане, дава варианти за начинаещи и варианти за напреднали, показва често допускани грешки, внимателно следи курсистите и ги коригира, при необходимост. Курсистите завършват със степен Мастер CPT200 и могат да преподават четири различни специалности: Класически Мат Пилатес, Пилатес съвременни техники, Лечебен Пилатес и Баланс на чакрите. Всички учебни материали като учебници, теми и др. текстове, учебни клипове и визуални карти-памет са включени в цената на курсовете и се получават онлайн, влизат в цената и остават на разположение на обучавания. Последният няма право да ги разпространява.  По време на обучението курсистите ще трябва да подготвят определено количество писмени материали (есета) по преподадените теми и разбира се практически уроци за своите бъдещи ученици. Обучение завършва с писмен (2 въпроса) и практически изпит (авторски урок), по време на който обучаваният демонстрира лекота на изпълнение при средна и висока степен на предизвикателство, хармонично развити сила, гъвкавост и издръжливост, концентрация и координация. Същият показва знания и умения при обяснението на правилното позициониране, движение и дишане по време на изпълнението на упражненията, разяснява понятието "енергийна централа", в състояние е да опише основните принципи на метода, ползите и предимствата на Пилатес за здравето и красотата.

Базисен 80-часов курс Пилатес. Първа стъпка към сертификат ISPA Ppre80, теми 1,2,5 и 6

Освен преподавателския курс на същата дата започва и 50-часовия курс Първи стъпки към сертификата. Тук курсистие имат 4 задължителни теми: първа, втора, пета и шеста. Разучават упражнения за начинаещи и също завършват с писмен и практически изпит - авторски урок. Получават сертификат за преминат Базис курс по Пилатес, теми 1,2,5 и 6. Всички материали са включени в цената на курса. Не е необходима предварителна практика по Пилатес. След време, ако решат да продължат до 200-часов сертификат, не е необходимо да повтарят вече взетите теми, доплащат разликата от 700 лв. за обучение 200 часа CPT200.

Курс за инструктори Табата + ДенсФит Аеробика ISPA CTI50 и ISPA CDI50 (два отделни сертификата). 

Възможно е комбинирано обучение с два модула или само един отделен модул според желанието на обучавания.

Методът табата, придобил огромна популярност, вече намери място в тренировките не само на фитнес маниаците, но и на силови трибойци, бойци от ММА (Mixed Martial Arts) и много други спортисти.
Какво казват учените или защо табата, а не кардио?
Учени от Университета Лавал в Квебек, Канада, са сравнили влиянието върху загубата на мазнини на ниско и средноинтензивното продължително кардио и на високоинтензивното трениране.
Веднага след тренировъчните сесии е установено, че първата група е изгорила приблизително 2 пъти повече калории в сравнение с високоинтензивната група. Но при втората група е наблюдаван 9 пъти по-голям ефект върху загубата на мазнини от всяка изгорена калория.
Как е възможно това?
Отговорът се к
рие в следното: горенето на калории и мазнини при ниско и средноинтензивните тренировки приключва с края им, докато при високоинтензивното натоварване изгарянето продължава дълго след като е завършила тренировъчната сесия.
Учените си го обясняват с термина СТКК (следтренировъчна консумация на кислород), но това, което ни интересува е, че метаболизмът остава завишен часове след края на високоинтензивната тренировка!
Методът табата носи името на д-р Изуми Табата, който през 1996 г. (заедно със своите колеги от Националния Институт за Фитнес и Спорт в Токио) публикува документираните доказателства за огромния физиологичен ефект от високоинтензивното трениране.
Екипът им подлага на задълбочен анализ интервалната тренировка на няколко елитни японски кънкобегачи. След само 6 седмици тестове д-р Табата забелязва покачване от 28% на анаеробния и 14% на аеробния капацитет (т.нар.V02max) на участниците в експеримента.
Забележете, че този ефект е наблюдаван при атлети, т.е. при тренирани индивиди в отлична спортна форма, което означава, че при обикновените спортуващи процентът ще е още по-висок.
Изводите от тези, както и множество други проведени изследвания е, че 4-те минути табата водят до по-голямо увеличаване на аеробния и на анаеробния капацитет на трениращите и изгарят много повече калории и мазнини, отколкото час ниско и средноинтензивна кардио дейност като бягане, велоергометър, подскоци, кростренажор...
Каква е схемата?
Методът табата по своята същност е безкрайно прост и се състои от следното:
Максимално интензивна активност за 20 секунди;
Почивка от 10 секунди;
Повтаряме общо 8 пъти. 
Международен ISPA сертификат за воденe на групови занимания в България и чужбина 
ispa-world.com.
Изучавана теория: методика на Табата протокола, Анатомия (Опорно-двигателен апарат, Нервна система, Кръвообращение и Максимално допустим и аеробен пулс), Здравословно хранене, Етикет на Табата инструкторd, методи за задържане на интереса у практикуващите. Завършилите получават Международен ISPA сертификат за водене на групови занимания по табата, валиден в България и чужбина ispa-world.com. Цената е 450 лв. Моля проверете условията за отстъпки.
По идея на наши курсисти към програмата на това обучение ще бъде добавена опция, допълнителен модул за провеждане на сертификационно обучение по Денфит за Международен ISPA сертификат за водене на групови занимания по Денсфит Аеробика 
ispa-world.com, при изгодни ценови условия.
Заниманията са целодневни на 2-ли и в 3-ти декември и на 4-ти декември от 9 до 12 часа. Записването става с кратко интервю по телефона и след одобрение следва заплащане на 50 % от таксата. 
За въпроси и допълнителна информация: 0888922075 Д.Димчева, имейл lotos4ever@gmail.com

 • Даниела Димчева  e вече с 21 години опит в преподаването на Йога, различни стилове (Хатха, Виняса, Ин Йога и Медитация). Нейните класове са едновременно предизвикателство и вдъхновение. Преподавателката умело води ученика от геометрията на асаните към намиране на собствено вътрешно духовно пространство.

  Даниела е участвала в множество различни преподавателски тренинги в Банкгкок и Пукет, Тайланд с звезди като Шива Реа, Сандра  Атман и Джил Милър. Завършва Гаятри Йога  Училище в Бангкок като Йога преподавател с 500  часа CYT500. Работи като преподавател в Йога училище Сама Каруна, Ко Панган, Пукет, Тайланд, където специализира Виняса стил. Следва Йога учителски тренинг Виняса в Коломбо, Шри Ланка.

  Завършва Йога за деца по системата RYE като квалифициран преподавател в София, НСА и участва в тренинги в Милано и в Бари, Италия.

  Взима  степен Мастер преподавател по Пилатес по системата на Боди Баланс в Милано.

  Намира, че йога преподаването е истинско щастие не само заради радостта в очите, а и защото това е пътя за трансформиране на света в по-добро място за живеене.

   

 • Георги Сердиев е имал щастието да бъде въведен в Йога от един от най-уважаваните наши учители Венцеслав Евтимов. Дългогодишен негов и на Снежанка Милошева ученик, по-късно той завършва ISPA Курс за преподаватели в рамките на 500 часа - CYT500. Под влиянието на Туи Мериган, чиито ученик е по-късно той се специализира в стила Виняса. Той е един от координаторите и авторите на учебните програми на ISPA вече 7 години. Сертифициран специалиалист в  "Йога за деца" по системата RYE. Преподавал е йога във Френския Лицей в София. Обучил е десетки специалисти по Йога тук в София и в ISPA институт в Марсилия. Понастоящем е председател на ISPA Лотос Фор Евър, България.  Вярва, че промяната на света към по-добро започва вътре в самите нас.

 • Васил Тосев - ISPA Йога преподавател, отдаден суфист, специалист по Йога хранене и здравословен режим, автор на книгата "Поддръжка на човешкото тяло", автор на книгата "Въведение в Крия йога". Васил претърпява вълшебна метаморфоза под влиянието на своя учител Иван Гарабитов, треньор по борба и основател на центрове за Здравословно хранене. Влюбен в Йога, той решава да стане преподавател и да сподели своите знания  и умения с всички нуждаещи се. Обикаля много Йога студиа други  и духовни центрове в страната и обяснява своята система за постигане на перфектно здраве с помощта на Йога практика, дихателни упражнения и прочистване.  Изключителна е ролята на чистите мисли, добрите помисли и любовта към света. Специализирал  Хатха и Крия Йога, билколечение и акупресура..